en
human bridge

07
nov

Årsberättelse 2021

7 november, 2022

 

I alla insatser som Human Bridge genomför är långsiktighet och respekt två nyckelord. Med respekt för både givare och mottagare är det för oss en självklarhet att sjukvårdsutrustningen i biståndssändningarna är funktionskontrollerad, hel och ren. 

Vi riktar ett varmt tack till alla som bidragit till Human Bridges verksamhet under 2021, givare, medarbetare, kunder, volontärer och samarbetspartners. Samtliga är delaktiga i att göra vårt viktiga biståndsarbete både möjligt, hållbart och långsiktigt.

 

 


22
mar

Hjälp till som volontär!

22 mars, 2022

Human Bridge fortsätter att samla in textil via insamlingsboxar. Just nu har dessutom en stor mängd  kläder och andra textilprodukter skänkts i en kampanj i samarbete med Stadium.  Vi har mycket kläder, skor, filtar och täcken att sortera och gå igenom. Vi behöver volontärer dagtid vardagar till verksamheten på Bergmossevägen 8, 574 53 Holsbybrunn. 

Du som kan och vill hjälpa till med en volontärinsats i Holsbybrunn under den närmaste perioden, är välkommen att kontakta Human Bridge via 0383-46 74 70 eller info@humanbridge.se 

Din insats är värdefull oavsett om du kan ge 3 eller 10 timmar av din tid. 

Välkommen att höra av dig!

 


08
sep

Årsberättelse 2020

8 september, 2021

Läs om 2020 – året som blev olikt alla andra år

När förutsättningarna förändrades för alla skärptes även blicken. Behovet av sjukvårdsutrustning av god kvalitet är fortfarande så stort att det kan vara svårt att ta in. Vi är tacksamma till våra givare av sjukvårdsutrustning och förbrukningsmateriel och håller fokus på vårt uppdrag att förmedla utrustningen.


29
sep

Årsberättelse 2019

29 september, 2020

Äntligen finns Human Bridges Årsberättelse för 2019 att läsa!

Det har tagit sin tid att färdigställa Årsberättelsen i år, en försening på grund av röran Covid-19 ställt till med. Men nu är den här med berättelser om utvalda biståndsprojekt vi utförde under 2019, några goda samarbeten och såklart verksamhetens siffror. Trevlig läsning!

Human Bridge Årsberättelse 2019

 


13
jul

Tester för covid-19 har nu nått Panzisjukhuset i DR Kongo

13 juli, 2020

Foto: Läkarmissionen. Senga Nsese, servicetekniker, lämnar över tester från Sverige till Panzisjukhusets chefsläkare Denis Mukwege.

En nödsändning med tester för att upptäcka covid-19 är nu på plats på Panzisjukhuset. Testerna kommer att tas i bruk inom kort. Möjligheten att spåra Covid-smitta och begränsa smittspridningen i landet är en avgörande insats för att få bukt med viruset i den här regionen och som håller hela världen i sitt grepp.

Enbart drygt 250 fall av Covidsjuka har konstaterats och okring 40 dödsfall registrerats i hela södra Kivu-provinsen med sina närmare 3 miljoner invånare som Panzisjukhuset tillhör. De mycket låga siffrorna kan närmast förklaras med att fram tills idag har det inte funnits någon institution som har haft möjlighet att genomföra några tester i provinsen.

Human Bridge har under många år stöttat Panzisjukhuset som har ett stort ansvar för sjukvården i den östra delen av DR Kongo. Här nekar man inte någon sjukvård, även den som är fattig får vård och stöd.

– Human Bridges biståndsinsatser har under våren och sommaren gått på lågvarv på grund av ekonomiska omständigheter i och med coronapandemin. Det här var en insats som ändå var möjlig för oss att genomföra tillsammans med våra samarbetspartners i det här projektet. Panzisjukhuset ligger oss varmt om hjärtat efter alla år av samarbete och vetskapen om dess livsvikta insatser i landet, säger Robert Bergman, Direktor på Human Bridge.

Vi är flera organisationer som gått samman för att möjliggöra denna nödinsats. Det är en samordnad aktion mellan Läkarmissionen, Friends of Panzi, Karolinska Institutet, PMU. Human Bridge, Rotaryklubbarna i Örebro och MAF.