en
human bridge

01
jun

Till människor på flykt

1 juni, 2017

 

I flyktinglägret  Hassan Sham Camp, 20 minuter utanför Mosul delas kläder, skor och filtar ut till tusentals människor som förlorat allt.

I lägret finns och lever över 15 000 människor som fråntagits sin vardag. Under 2016 har Human Bridge kunnat leverera 77,6 ton material fördelat på sex stycken sändningar  till framför allt internflyktingar runt om i Irak. Materialet som har levererats har framför allt bestått av kläder och skor, men också av en del sjukvårdsutrustning. I sändningarna har också en hel del babypaket funnits med, vilka har hamnat på sjukhus där nyförlösta mammor får ta del av paketet till sitt nyfödda barn. Majoriteten av alla babypaket som Human Bridge levererar kommer från privatpersoner runt om i Sverige som själva valt att engagera sig.


22
mar

Samarbete med hälsoministeriet i Sydsudan

22 mars, 2017


Bild från ett av Human Bridge tidigare besök i landet.

I och med den rådande situationen i Sydsudan har Human Bridge ingått ett samarbete med Hälsoministeriet i landet. Ett pilotprojektet bestående av en container med sjukvårdsmaterial kommer avgå från Human Bridge huvuddepå i Holsbybrunn i början på april. Human Bridge förhoppning är att detta ska leda till ett långvarigt samarbete då behoven inom vården i landet är enorma.


27
jan

Global resursfördelning genom Human Bridge

27 januari, 2017


Tillsammans med er har Human Bridge under året 2016 kunnat skapa bättre förutsättningar runt om i världen.

Människor i 22 länder har under året 2016 fått stöd och hjälp genom Human Bridge Stiftelse. Sammanlagt kunde 208 biståndssändningar med sjukvårdsmaterial, kläder, skor och förnödenheter levereras till bland annat katastrofområden i Irak, second hand-projekt i Lettland och sjukhus i Etiopien. Under 2016 har flyktingkrisens offer i Irak, Syrien och Grekland fortsatt varit en hög prioritet och organisationer i de olika länderna har tagit emot material från 16 fulla trailers. Sammanlagt har 2 228 ton material kunnat levereras fördelat enligt följande: Afrika mottog 14% av materialet, Balkan 9%, Baltikum 23%, Mellanöstern 4% och till Östeuropa levererades 50%. Tillsammans med er har vi kunnat skapa bättre förutsättningar för människor i behov av stöd.


06
okt

Katastrofläge på Haiti

6 oktober, 2016
img_4788
Bild från Human Bridge insatser på Haiti 2010

2010 drabbades Haiti svårt av kraftiga jordbävningar som förstörde infrastruktur och tusentals hem. Miljoner människor drabbades svårt. Human Bridge kunde på kort varsel flyga över material till svenskt läkarteam som reste över för att bistå i katastrofen. De snabba insatserna följdes sedan upp genom att vi försåg sjukhus i landet med både byggmaterial och sjukhusutrustning för återbyggnad av institutionerna. Samtidigt förmedlade vi också material för återuppbyggnad av hem och skolor som förstördes i jordbävningen.

Nu har befolkningen drabbats igen. En orkan med vindhastigheter på över 200 km/h har dragit in över ön. Ännu är det svårt att få kontakt med våra kontaktpersoner i landet, då el-och mobilnät ligger helt nere. Vi förbereder oss dock för att, så snart bilden klarnar, kunna påbörja såväl kortsiktiga som långsiktiga insatser. De snabba insatserna är viktiga och nödvändiga, men vår målsättning är sedan att planera och arbeta långsiktigt för att bistå de drabbade med återuppbyggnad av tillvaron.

Vill du vara med och bidra? Skänk gärna en gåva till insatser på Haiti genom Human Bridge. Du kan swisha till 123 900 4185 eller föra över till vårt 90-konto, BG 900 4185 eller PG 900418-5.

Tack för din gåva!


14
jul

Annika sammanfattar året

14 juli, 2016

Annika_red

Annika Ekholm Fröding, chef för sjukvård- och biståndssändningarna på Human Bridge, sammanfattar året såhär: ”Trots ständig förändring gällande lagar och regler hos våra mottagare och dagens flyktingsituation har vi  kunnat hålla ett konstant flöde av biståndssändningar. De resor som genomförts till Tanzania och Grekland under våren har genererat i fler mottagare och i förlängningen också fler biståndssändningar ”.

Annika passar även på att hylla all personal på human Bridge som alltid arbetar effektivt och med stort engagemang i alla sändningar.