en
human bridge sjukvård
human bridge sjukvård

Insamling sjukvårdsmaterial

Insamling av sjukvårdsmaterial sker i stora delar av Sverige genom de depåer som Human Bridge förfogar över. Sjukvårdsmaterialet hämtas efter överenskommelse med sjukhus, vårdinrättningar och företag och skickas till Holsbybrunn där genomgång av utrustning, sortering av material och lagring sker.

Vi söker ständigt efter kontakt med sjukhus, institutioner och företag för att få tag på utrustning som av olika anledningar tas ur bruk i verksamheterna.

Har ni material att avvara? Kontakta Robert Bergman, direktor Human Bridge.
Om du som privatperson vill skänka material ta kontakt med närmaste depå för inlämning.

Vi kan inte ta emot läkemedel från sjukhus och andra vårdinstanser eller från privatpersoner. Vi har inte möjlighet att ta emot någon typ av vätska eller sondnäring, och på grund av mottagarländers lagar och bestämmelser kan vi heller inte ta emot förbrukningsmaterial där utgångsdatum är passerat eller förpackningen är bruten.


Tack för det ni vill bidra med!

Lastbil med ny logga + tagline