en
human bridge

Stöd oss

För människa och miljö – dubbelt hållbart

Sedan bildandet 2001 har Human Bridges arbete bestått i att utrusta sjukhus runt om i världen samt även bistå utsatta människor med förnödenheter. Leveranser av biståndsmaterial har gett människor tillgång till bättre sjukvård och bättre förutsättningar att klara sin vardag. Att ta tillvara och förvalta material här i Sverige och återanvända det ger ett mervärde för människor i andra delar av vår värld samtidigt som det också är en stor miljövinst i att återanvända redan producerade produkter så långt detta är möjligt, oavsett om det handlar om ett par byxor eller ett operationsbord.

Var med och stöd Human Bridges arbete för människa och miljö. Via menyn till vänster presenteras några sätt, hör av er om ni inte hittar något som passar er.