en
human bridge

08
sep

Årsberättelse 2020

8 september, 2021

Läs om 2020 – året som blev olikt alla andra år

När förutsättningarna förändrades för alla skärptes även blicken. Behovet av sjukvårdsutrustning av god kvalitet är fortfarande så stort att det kan vara svårt att ta in. Vi är tacksamma till våra givare av sjukvårdsutrustning och förbrukningsmateriel och håller fokus på vårt uppdrag att förmedla utrustningen.