en
human bridge

25
jul

Utbildade sjukhustekniker gör etiopisk vård säkrare

25 juli, 2018

Tre år av undervisning och studier är nu över. De första teknikerstudenterna på Human Bridge BioMedical College har tagit sin examen.

Utbildningen till sjukhustekniker på Human Bridge BioMedical College i Etiopien startades i januari 2014 på uppdrag av Hälsoministeriet i landet. Syftet är att hjälpa sjukhus att öka hållbarheten på deras utrustning, att få in ett tänk kring hur man kan förebygga att utrustning går sönder samt skapa en medvetenhet kring vikten av bra hantering av materialet ur miljösynpunkt.

I juli tog den första kullen sin examen. Engagerade studenter har gjort sitt yttersta under utbildningen för att bli kompetenta sjukhustekniker och de allra flesta går direkt från skolan till ett jobb.

Ett yrke att känna sig stolt över
Några av de studenter som tog sin examen i juli är Ketema, Tekilu, Brihun och Legese. Alla fyra kommer från Addis Abeba och arbetar nu som medicintekniker på Abet Hospital. Innan de påbörjade sin utbildning hade de ingen eller väldigt lite erfarenhet av medicinteknisk utrustning men genom utbildningen har de fått träna både teoretiskt och praktiskt för att nu kunna arbeta som sjukhustekniker.
– När jag tidigare har varit runt och jobbat på några olika sjukhus har jag sett mycket utrustning som varit ur funktion på grund av väldigt enkla fel. Sjukhuset betalade stora summor till privata företag för att reparera och det tog väldigt lång tid. På grund av det här valde jag att börja utbildningen på Human Bridge BioMedical College, säger Legese.

Tekilus anledning till att välja skolan är egna tragiska erfarenheter. När hans bror behövde vård fungerade inte
utrustningen och då det inte fanns någon tekniker på sjukhuset som kunde laga den gick det inte att rädda broderns liv. Nu ser han en möjlighet att kunna hjälpa andra.

Alla fyra är medvetna om vilken betydelse sjukhusutrustning har för att kunna erbjuda säkrare vård till människorna i staden.
– Vi blir väldigt stolta när vi lagar trasig utrustning som är så nödvändig för patienterna, säger de och berättar att de känner sig viktiga för sjukhuset och att andra sjukhus i närheten efterfrågar deras kunskap när utrustning går sönder.

Kulturkrock
Att installera teknisk apparatur i ett land som Etiopien innebär helt andra förutsättningar än i Sverige. Jan Wandeby, Human Bridge, har jobbat med teknik på ett eller annat sätt under 30 år och har vid ett flertal tillfällen varit med vid installationer utomlands. Vid installation av 13 operationsbord i Bahir Dar, Etiopien, arbetade han tillsammans med studenter från Human Bridge BioMedical College. Han menar att studenterna har en väldigt god teoretisk kompetens men att det som krävs är att kunna omsätta den i praktiken.
– I Sverige är vi vana vid kablar och kontakter, men studenterna i Etiopien är uppväxta i en miljö där de inte haft någonting sådant, säger Jan. Han menar att det är viktigt att tänka på att det inte är Sverige men samtidigt försöka lära dem att hålla en hög säkerhetsstandard och förklara för dem man arbetar med hur det kan bli om säkerheten inte hålls.

Ketema, Tekilu, Brihun och Legese är nöjda med att ha sin utbildning i bagaget. Kompetensen från Sverige sätter de extra högt värde på.
– En av teknikerna från Sverige gav oss verkligen värdefull undervisning och träning under två veckor, säger en av dem.


Ketema, Tekilu, Brihun och Legese som alla nu jobbar på Abet Hospital.


09
nov

Teknikerstudenter har tagit examen

9 november, 2017

Tre år av undervisning och studier är nu över. I somras tog de första teknikerstudenterna på Human Bridge BioMedical College sin examen.

Utbildningen till sjukhustekniker på Human Bridge BioMedical College i Etiopien startades för drygt tre år sedan på uppdrag av Hälsoministeriet i landet. Syftet är att hjälpa sjukhus att öka hållbarheten på deras utrustning, att få in ett tänk kring hur man kan förebygga att utrustning går sönder och hur man ska hantera materialet ur miljösynpunkt.

I juli tog den första kullen sin examen. De flesta av studenterna har haft möjlighet att gå på skolan tack vare att Hälsoministeriet sponsrat deras utbildning. Engagerade studenter har gjort sitt yttersta under utbildningen för att bli kompetenta sjukhustekniker och de allra flesta går direkt från skolan till ett jobb.