en
human bridge

18
jul

Omfattande logistik

18 juli, 2018

Fyra biståndssändningar på en vecka. Material som ska in och ut. En vanlig dag i Human Bridges verksamhet innebär ett omfattande logistikarbete.

Att arbeta med materialbistånd kräver sin planering. Material ska samlas in och skickas ut. Det är inte bara de fyra biståndssändningarna per vecka som sker inom ramen för Human Bridges verksamhet. För att dessa ska vara möjliga krävs fler transporter än så. Cristofer Ståhlgren är logistiksamordnare på Human Bridge. Han har koll på alla transporter som sker en vanlig dag och har som uppgift att se till att allt flyter så bra det bara går.
– Min uppgift innebär att se till att vi lastar ut rätt saker, i rätt tid och på rätt plats, säger Cristofer. Den innebär även övergripande planering av främst export, boka och pussla med lastbilar och containers så att vi använder transporterna på ett så bra sätt som möjligt både för miljön och ekonomin. Internt sker det många transporter varje dag, både med våra egna bilar som samlar in textil och sjukvårdsutrustning och med externa transportörer. Det är både med vanliga lastbilar och material som fraktas i 20-fotscontainers, fortsätter han.

Bara transporter mellan Human Bridges olika anläggningar kan en vanlig vecka uppgå till ett drygt tiotal. Därutöver tillkommer transporter för insamling av material i anslutning till depåerna. Hämtningar av sjukvårdsmaterial utförs i största möjliga mån av Human Bridges egen personal och med egna lastbilar.

Varje vecka lämnar 10-15 trailers Human Bridges anläggningar med textilier till försäljning till sorteringsbolag i Europa. Dessa leveranser är en förutsättning för Human Bridge då överskottet finansierar biståndsverksamheten.

Att frakta material till andra länder kräver även mycket administrativt arbete. Dokument över sändningen ska skickas till mottagaren och vid sändningar utanför EU ska det även tulldeklareras.

För att få fram fyra biståndssändningar på en vecka krävs alltså en hel del förberedande arbete, arbete som inte alltid syns när resultat för året presenteras men som är en förutsättning för att kunna uppnå det.
– Logistiken i Human Bridge är en väldigt stor del, säger Cristofer och fortsätter: Utmaningen är helt klart att få ett så bra flöde som möjligt av materialet, så att vi inte hanterar det för många gånger eller lägger det för länge på lager. Eftersom vi aldrig vet hur mycket eller lite material som kommer in gäller det att vara flexibel, samtidigt som vi måste ha framförhållning och en bra planering.


Cristofer Ståhlgren är logistiksamordnare på Human Bridge och ser till att alla transporter flyter på så bra det går.