en
human bridge textiler
human bridge textiler

Vad händer med insamlade textilier?

En del av de insamlade textilierna sorteras av Human Bridge i Sverige. Av detta går lämpliga textilier till försäljning i Lindra Second Hands butiker eller till humanitära insatser i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Till den internationella sorteringsindustrin säljer vi resterande textilier. Här sker uppdelning av materialet i olika klasser för återbruk. Det som inte är i skick att återanvändas sorteras till olika former av återvinning.

Allt överskott vid försäljning av textilier går till biståndsinsatser i form av leverans av kläder eller iordningställande och leverans av sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel. Genom våra biståndssändningar får sjukhus och kliniker testad utrustning som blir till stor hjälp för många.

Oavsett vilken väg det insamlade materialet tar möjliggör det biståndsinsatser till mottagare i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.