en
human bridge

07
nov

Årsberättelse 2021

7 november, 2022

 

I alla insatser som Human Bridge genomför är långsiktighet och respekt två nyckelord. Med respekt för både givare och mottagare är det för oss en självklarhet att sjukvårdsutrustningen i biståndssändningarna är funktionskontrollerad, hel och ren. 

Vi riktar ett varmt tack till alla som bidragit till Human Bridges verksamhet under 2021, givare, medarbetare, kunder, volontärer och samarbetspartners. Samtliga är delaktiga i att göra vårt viktiga biståndsarbete både möjligt, hållbart och långsiktigt.