en
human bridge

24
okt

Kit med kirurgiska instrument

24 oktober, 2018

Det är inte självklart att det är den sjukvårdsutrustning som tar störst plats eller väger mest som gör störst nytta.

På Human Bridge förbereds kit med kirurgiska instrument för att kunna utföra olika operationer och ingrepp. Exempel på dessa är förlossningskit eller kit för att utföra ett kejsarsnitt eller en operation vid blindtarmsinflammation. Allt som behövs vid ingreppet läggs på ett så kallat galler och görs sedan till ett paket som kan skickas med i container med övrig sjukvårdsutrustning. Varje kit märks med ändamålet. Detta blir till hjälp för både personalen som annars saknar resurser och för den person som kan få genomgå operationen.

Bilden är från Tanzania.


11
jul

Utrustning – förutsättning för bättre vård

11 juli, 2018

Dr Neodreas önskan var att kunna ge patienterna bättre vård. Nu har han fått den utrustning han behöver.

Liv och Ljus, Rumänien, är en organisation som startades för att hjälpa gatubarn tillbaka till sina familjer och har i dag ett omfattande program som innefattar prevention och integration. De arbetar exempelvis med stöd till familjer för att förebygga att barn hamnar på gatan. Därutöver engagerar sig stiftelsen i ett omfattande arbete för romer i Rumänien, flera sociala insatser i Moldavien och att distribuera material till utsatta människor.

Human Bridge har under många år samarbetat med organisationen och försett med både sjukvårdsmaterial, kläder och andra förnödenheter. Sedan 2013 finns organisationen även i Moldavien och stödet från Sverige når även dit.

Dr Neodrea är läkare inom området öron, näsa och hals i regionen Stefan Vodă i sydöstra Moldavien. Han erbjuder sin vård till nästan 8000 personer i omkringliggande byar, och bristen på medicinsk utrustning får honom att känna sig hjälplös. I Moldavien är bristen på sjukvårdsutrustning ett stort problem då ekonomin inte räcker till att täcka alla behov som finns. Det gör att många läkare och annan sjukvårdspersonal inte alltid kan erbjuda den vård som är nödvändig för befolkningen.

Genom samarbetet mellan Liv och Ljus och Human Bridge har Dr Neodrea nu fått tillgång till utrustning som han länge behövt. Han är tacksam över att kunna ge många fler människor större möjligheter att diagnostiseras, behandlas och kunna återhämta sig.


20
jun

Medarbetare – Gunnar i Genarp

20 juni, 2018

Gunnar Lindblom har arbetat på Human Bridges depå i Genarp, Lund, sedan 1996. Härifrån utgår hämtningar av sjukvårdsutrustning på vårdenheter runt om i regionen som sedan förs vidare till Holsbybrunn där genomgång och transport ut i världen sker.

Gunnar vet att en sådan sak som en sjukhussäng från Sverige gör stor nytta under en lång tid hos mottagaren.
– Jag har exempelvis varit i Tanzania, på Nkinga-sjukhuset, vid flera tillfällen och där sett att det fortfarande används sängar som skickats för längesedan, berättar Gunnar.

Tillsammans med annan utrustning gör sängarna att tillgången på bättre och tryggare sjuk- och hälsovård blir större i utsatta länder.


15
jun

Utrustning till rehabiliteringscenter i Ukraina

15 juni, 2018

OLIVA Foundation, Ukraina, förser äldreboenden, sjukhus och andra vårdinstanser med utrustning. Nyligen besökte de ett rehabiliteringscenter i en liten stad som heter Baranivka.
”Tack vare hjälpen från Human Bridge, som de fått genom OLIVA, kunde de öppna det här centret och nu börja ge assistans och stöd till människor”, berättar Stanislav som är ansvarig för OLIVA. ”Det behövs fortfarande kompletterande utrustning men Human Bridge har bokstavligt talat andats liv in i detta center i en ukrainsk småstad.”


27
maj

Set till förlossning – för mammor i världen

27 maj, 2018

I Sverige kan vi ta för givet att den utrustning som behövs vid en förlossning alltid finns tillgänglig. Så är det inte överallt i världen.

Tillsammans med övrig sjukvårdsutrustning skickar Human Bridge färdiga set med instrument som behövs vid en förlossning. Genom leverans till sjukhus i andra länder får sjukvårdspersonal bättre möjlighet att kunna utföra säkrare förlossningar och kunna ge den blivande mamman den hjälp hon behöver.

Vill du stötta vårt arbete? 
Swish: 123 900 41 85 – märk gåvan med ”Första hjälpen” så används den där den behövs mest just nu. Tack för din gåva!