en
human bridge

Kontakt

Huvudkontor

Adress:
Human Bridge Stiftelse, Bergmossevägen 8, 570 15 Holsbybrunn

Växel: 0383-46 74 70, Fax: 0383-506 56, E-post: info@humanbridge.se

Organisationsnummer: 802477-8238

Robert2

Robert Bergman
Direktor
0383-46 74 71
0709-37 33 10
robert.bergman@humanbridge.se
Elin

Kommunikation/information

Elin Östberg
Kommunikatör
0383-46 74 83
0706-29 28 72
elin.ostberg@humanbridge.se

 Annika

Projekt/bistånd

Annika Ekholm Fröding
Chef sjukvårds/biståndsmaterial
0383-46 74 75
0709-43 44 18
annika.ekholm@humanbridge.se

 Hemsidan2

Jan Wandeby
0734-23 55 03
jan.wandeby@humanbridge.se

Urban3

Logistik, försäljning och inköp

Urban Grahn
Chef logistik, försäljning och inköp
0383-46 74 72
0709-37 33 11
urban.grahn@humanbridge.se

Johan

Johan Eriksson
Logistiksamordnare
0383-46 74 19
0705-131873
johan.eriksson@humanbridge.se
Cristofer Ståhlgren (tjänstledig)
Logistiksamordnare
0767-97 99 17
cristofer.stahlgren@humanbridge.se
Lars

Administration

Lars Råsberg
Administrativ chef
0383-46 74 53
0767-97 99 14
lars.rasberg@humanbridge.se

Helén

Helén Ljungström
Ekonomi- och löneadministratör
0383-46 74 74
helen.ljungstrom@humanbridge.se
  Petra Jonsson (föräldraledig)
Ekonomi- och löneadministratör
0383-46 74 64
petra.jonsson@humanbridge.se
Hanna Alvelund
Vik. ekonomi- och löneadministratör
0383-46 74 64
hanna.alvelund@humanbridge.se 

Ronny

 

Ronny Ögren
IT-administratör
0383-46 74 81
0702-59 47 91
ronny.ogren@humanbridge.se
 hemsidan Jörgen Sköld
HR, kvalitets- och systemutvecklare
0383-46 74 87
0734-23 55 04
jorgen.skold@humanbridge.se
 hemsidan

Textilmarknad

Klaus Rosinski
Regionchef Väst/Öst/Syd
0709-37 33 13
klaus.rosinski@humanbridge.se

  joachim_hemsidan Joachim Olivendal
Ansvarig Textilmarknad Region Syd
0767-97 99 15
joachim.olivendal@humanbridge.se
 Kenneth Kenneth Andersson
Regionchef Mitt
0722-22 14 75
kenneth.andersson@humanbridge.se

Göran

Göran Nyström
Regionchef Stockholm/Uppsala
0723-33 07 57
goran.nystrom@humanbridge.se
 Mats

Drift

(kontakta depå innan eventuellt besök)

Mats Eriksson
Depåchef Holsbybrunn
0383-46 74 76
mats.eriksson@humanbridge.se

Adress: Bergmossevägen 8, 570 15 Holsbybrunn

 Gunnar Gunnar Lindblom
Depåchef Genarp
0709-37 33 19
gunnar.lindblom@humanbridge.se

Adress: Risavägen 2, 247 72 Genarp

  Jonas Gustafsson
Vik. depåchef Åbro
0722-22 14 70
jonas.gustafsson@humanbridge.se

Adress: Heliumgatan 5, 431 53 Mölndal

 maria_red Maria Hedström
Depåchef Globen, Johanneshov
0706-65 61 05
maria.hedstrom@humanbridge.se

Adress: Rökerigatan 23, 121 62 Johanneshov
(Ingång på gaveln på baksidan av byggnaden)

Sortering

PO Chaeder
Ansvarig Human Bridge sorteringar
0709- 37 33 12
po.chaeder@humanbridge.se

David David Molyneux
Sorteringsansvarig Gnosjö
0709-37 33 14
david.molyneux@humanbridge.se
Adamu

Branch Office Ethiopia

Adamu Anley
Country Representative Ethiopia
00 251 911 23 84 95
P O Box 11171
Addis Abeba, Ethiopia
adamu.anley@yahoo.com

Styrelsen Human Bridge Stiftelse

Bo Guldstrand
Ordförande
0700-92 81 28
bo.guldstrand@humanbridge.org

Johan Lilja
Helena Höij
Bengt Swerlander
Peter Toftgård
Daniel Grahn