en
human bridge

05
feb

2302 till bättre liv

5 februari, 2019

Fler och fler människor får varje år tillgång till bättre och säkrare vård, och möjlighet till en tryggare och varmare vardag. Månadsbrev 2 2019


21
aug

Mottagarorganisation på besök hos Human Bridge

21 augusti, 2018


Stanislav, OLIVA, tillsammans med Annika Ekholm Fröding och Jörgen Münter, Human Bridge.

Den löpande kontakten är avgörande för att rätt material ska nå rätt mottagare. Många av Human Bridges samarbeten med mottagarorganisationer har pågått under lång tid – organisationen OLIVA i Ukraina är ett sådant exempel. I veckan var Stanislav, en av de ansvariga för OLIVA, på besök på Human Bridge i Holsbybrunn. Syftet med besöket var att kunna se utbudet av utrustning och planera för kommande sändningar.


20
feb

668 ton ger tryggare sjukvård

20 februari, 2018

Fler personer har kunnat gå igenom livsnödvändiga operationer, fler barn har kunnat förlösas säkert och fler har kunnat få de hjälpmedel de behöver.

Det gångna året är summerat och resultatet visar att mängden utskickad sjukvårdsutrustning från Human Bridge fortsätter att öka. Resultatet för 2017 blev 668 ton sjukvårds-
utrustning som lämnat Sverige för att fortsätta ge människor världen över större och tryggare tillgång till sjuk- och hälsovård. Exempelvis har både nya och befintliga sjukhus fyllts med utrustning, läkarteam har tagit vården till människors hem och närhet och organisationer har gett människor med funktionsnedsättning förutsättningar att klara sin vardag.


16
feb

Flytten i Holsbybrunn pågår

16 februari, 2018

Flytten till Human Bridges nya lokaler i Holsbybrunn sker etapp för etapp. Lokaler förbereds och anpassas till verksamheten samtidigt som en del material och utrustning redan börjat flytta in.


05
Dec

Internationella frivilligdagen – Human Bridges äldsta volontär

5 december, 2017

En septemberonsdag på Human Bridges sortering i Gnosjö är det god stämning. Dagens grupp är i full gång med att gå igenom säckar med textilier som skänkts. I den här gruppen finns Human Bridges äldsta volontär. 89 år gammal fortsätter Reinhold vecka efter vecka att komma till lokalen i Gnosjö för att vara med och dra sitt strå till stacken. Någon ålder märks inte när han synar och sorterar kläderna, den märks bara i alla de berättelser och den historiekunskap han besitter. Något han gärna delar med sig av till sina medarbetare.

– Jag hängde på hit 1994 och sedan har jag fortsatt. Jag trivs väldigt bra, det har aldrig varit några problem att gå hit, säger Reinhold. De övriga fem i onsdagsgruppen instämmer i att det aldrig känns motigt att gå till sorteringen, gemenskapen är bra och det känns viktigt att vara med och göra en insats.

I dag är det internationella frivilligdagen med syftet att lyfta allt det ideella arbete som görs lokalt, nationellt och internationellt. Den tid som volontärer lägger ner på någon av Human Bridges anläggningar är väldigt värdefull för verksamheten. Totalt är det omkring 120 volontärer som är med och bidrar till Human Bridges arbete för människa och miljö. Tack för era insatser!