en
human bridge sjukvård
human bridge sjukvård

Hjälpen når fram

Genom täta kontakter med våra mottagare kan vi få veta vad som efterfrågas mest och vad som bedöms komma till störst nytta. Det gör också att den som skänker material kan vara säker på att gåvorna förvaltas på bästa sätt. Tillsammans med mottagarna arbetar vi för att utveckla och höja standarden på sjukvården på platsen där de finns. Behoven av våra insatser är stora!

Irak1