en
human bridge textiler
human bridge textiler

Trycket är stort just nu på våra insamlingskärl inte minst då många andra insamlingsaktörer har valt att stänga sina insamlingsboxar. Vi ber er att ni inte lägger kläder utanför boxarna, då det innebär att det ni lämnar sannolikt förstörs vilket ingen av oss önskar.

Vi tömmer insamlingsboxarna frekvent och i möjlig mån har vi också ökat tömningsfrekvensen, men det händer ändå att våra boxar hinner bli fulla. Vi beklagar detta och ber om ert överseende i den händelse det skulle bli stökigt kring våra behållare.

Textilinsamling

Återanvändning och återvinning är nyckelord för den verksamhet vi bedriver. Grundtanken har sedan starten varit att samla in begagnat men fungerande material och sända till behövande. Genom textilinsamling kan gamla kläder och hushållstextilier få ”nytt liv” genom nya användare. Att återanvända textilier innebär en vinst för miljön och spar på jordens resurser som vatten och energi och det minskar också kemikalieanvändningen.

Insamlingsbehållare

Human Bridge har omkring 2 500 klädboxar utplacerade i samhället, på återvinningscentraler och återvinningsstationer, i samarbete med kommuner eller privata markägare. Där kan du lämna begagnade kläder, skor och hushållstextilier. Boxarna finns utplacerade från mellersta Sverige och söderut. Hör av dig till oss så hjälper vi dig hitta din närmsta: info@humanbridge.se, 0383-46 74 70.

Till vissa av våra depåer och anläggningar kan du även komma och lämna in materialet direkt. Många föreningar och församlingar genomför insamlingar lokalt, som sedan levereras till Human Bridge, alternativt hämtas av oss om vi har möjlighet till det.

Behållare och dekal för textilinsamling Human Bridge

Human Bridge använder ett antal olika behållare för insamling av textil.