en
human bridge textiler
human bridge textiler

Vad händer med
insamlade textilier?

Du kan även ladda ned foldern
Helhetslösning för textilresan (som PDF)

Allt överskott vid försäljning av textilier går till biståndsinsatser i form av leverans av kläder eller iordningställande och leverans av sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel. Genom våra biståndssändningar får sjukhus och kliniker testad utrustning som blir till stor hjälp för många.

Oavsett vilken väg det insamlade materialet tar möjliggör det biståndsinsatser till mottagare i främst Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

Human Bridge hantering av insamlad textil

Den största delen av de textilier som Human Bridge samlar in i Sverige säljs osorterat (original) till textilsorteringsbolag i EU; Litauen och Slovakien. Human Bridge har valt att arbeta med ett fåtal kunder av flera skäl, bland annat för att dessa kunder kan uppvisa såväl tredjepartscertifierade kvalitetssystem som miljösystem. Den sortering som sker vid dessa sorteringsanläggningar är mycket professionell och det ingående materialet sorteras i upp till 400 fraktioner där 93-95% på ett eller annat sätt återbrukas. Inget material deponeras, återstående 5-7% som inte går att återbruka eller återvinna går till energiåtervinning.

Majoriteten av sorterade textilier säljs i våra kunders egna second hand butiker inom EU. De textilier som våra kunder exporterar utanför EU går till deras egna second hand butiker i främst Östeuropa och Kenya.

Export av second hand kläder kan bli ett stort miljöproblem om det sker på felaktigt eller kriminellt sätt, men sker det på rätt sätt betyder det försörjning och en möjlighet att få tillgång till bra kläder till överkomliga priser. För att belysa komplexiteten kan Kenya tjäna som exempel, enligt beskrivning av Mitumba Consortium Association of Kenya – en organisation som företräder 2 miljoner second hand aktörer i Kenya. Att importera en container med second hand kläder till Kenya innebär kostnader avseende importtullar och frakter till minst USD 20 000, kostnaden är samma som för import av nyproducerade textilier. Vidare uppskattas att arbetet med Second Hand kläder sysselsätter ca 2 miljoner invånare i Kenya samt att 51% av befolkningen har behov av att kunna köpa second hand varje kvartal. Denna verksamhet ger också Kenyanska staten stora inkomster genom inkomstskatter och Moms. Vid intervjuer på lokalt plan i Kenya förstår man inte att det är ensidigt de redan producerade Second Hand kläderna som granskas kritiskt i rapporter och i media utan anser att det borde vara nyproduktionen som bör följas upp kritiskt. Hur många olika material finns i ett plagg? Hur stor överproduktion görs? Etc.

Om import av second hand kläder skulle strypas i exempelvis Kenya skulle alternativet för befolkningen vara att köpa nya kläder, sannolikt producerade i Kina med låg kvalitet. Vare sig för individen, landet eller miljön skulle detta vara en bättre lösning. Att någon skulle välja att importera avfall till Kenya med rådande kostnader, låter i våra öron inte rimligt.

Att Afrika har stora utmaningar med avfallshantering är inget nytt, det gäller för de flesta länder på kontinenten och för alla avfallsslag, inte bara textilier. Vi vet tyvärr att det i denna bransch finns många som utnyttjar det faktum att det går att tjäna pengar på textilier utan att utsätta sig själv för stor risk; i Sverige, Europa och Internationellt. Därför är det av högsta vikt för Human Bridge att samarbeta med och att associeras med seriösa sorteringsbolag som tydligt kan påvisa hur materialet hanteras.

Att garantera att samtliga textilier hanteras på ett hållbart sätt hela vägen till slutkonsument är ett starkt ord, men Human Bridge fortsätter att arbeta aktivt för att säkerställa att vi och våra partners agerar för att uppfylla det vår tagline vill förmedla – ”Bistånd – För människa och miljö”.