en
human bridge

Human Bridge utsätts för stölder

Uppdrag Granskning vände sig till Human Bridge och en rad andra textilinsamlingsorganisationer med frågor kring fenomenet med stölder av textilier ur insamlingsboxar. Stölderna är en företeelse som Human Bridge har uppmärksammat polisen på under flera år, och vi har därför också valt att vara transparenta gentemot Uppdrag Granskning med det vi utsätts för.

Human Bridge gör allt vi kan för förhindra stölder ur våra insamlingsboxar. Vi har tillsammans med våra leverantörer arbetat för att utveckla våra boxar för att göra dom säkrare mot inbrott. Vi har tagit fram säkrare lås/låssystem, justerat tömningsrutiner, ökat tömningsfrekvens, osv. Vi har på olika sätt spårat de kriminella som olovligen tömmer våra boxar, vi har följt dem till lokaler där man lastar över till större lastbilar och vi har även spårat dessa laster ut ur Sverige. Vi har försett polisen med alla uppgifter vi har fått fram, dels genom egna insatser, dels genom säkerhets- företag som vi har anlitat för ändamålet. Utöver ett stort antal polisanmälningar som vi har lämnat in, har polisen även fått detaljerade underlag utifrån vilka vi har önskat att de skall agera.

Human Bridge samlade under 2020 in drygt 13000 ton textilier. Den insamlade volymen hade varit större om det inte hade varit för stölderna vi utsätts för. I programmet anges en uppseendeväckande volym som förmodas stjäls från Human Bridge boxar. Att det rör sig om mycket, det vet vi, exakt hur mycket är dock helt omöjligt att fastställa. Vi för statistik över varje insamlingsbox, hur stor vikt som samlas in genom denna, klockslag för tömning osv. Utifrån den statistik vi har historiskt gör vi sedan en uppskattning om hur mycket som kan tänkas stjälas.

Vår bedömning är att de allvarliga stölderna genomförs systematiskt av organiserade kriminella ligor. Det faktum att man har resurser att först stjäla lås och sedan använda dessa för att tillverka nycklar talar för att det inte rör sig om enstaka individer som på måfå bryter sig in och tar för sig. Det handlar om helt andra förmågor och resurser hos de kriminella.

Om polisens möjlighet att prioritera bekämpning av denna typ av brottslighet är begränsad, är det nödvändigt att resurser skjuts till. Stölder av insamlade kläder är en del av en sannolikt mycket grövre organiserad brottslighet.

Ändå vill vi poängtera att den absolut största volymen är fredad och tas om hand av vår egen insamlingsorganisation. Denna insamling möjliggör i sin förlängning det biståndsarbete som Human Bridge primärt syftar till, nämligen att samla in, rekonditionera och reparera sjukvårdsutrustning av alla slag som vi sedan förser sjukhus och institutioner i vår omvärld med.

Vi kommer förstås aldrig acceptera att kriminella element tillåts agera på det sätt de gör. Vi kommer fortsatt att samarbeta med våra myndigheter för att bidra till att få bukt med detta samhällsproblem som det faktiskt utgör.

Under tiden kommer vi också fortsätta att utveckla vår insamling, både vad gäller arbetssätt och volym. Textilier behöver av miljöskäl samlas in och tas om hand på ett korrekt sätt. VI anser att detta är ett klokt sätt att ta vara på resurser samtidigt som det skapar förutsättningar för Human Bridge att genomföra viktiga biståndsinsatser.

Robert Bergman
Direktor
Human Bridge

 

För människa och miljö

Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som arbetar för människa och miljö. Genom insamling och leverans av väl genomgången utrangerad sjukvårdsutrustning, begagnade textilier samt förnödenheter skapas bättre förutsättningar för människor i utsatta länder och en rättvisare resursfördelning. Human Bridge bildades 2001 av Läkarmissionen och Erikshjälpen och har en unik affärsmodell för att finansiera sitt biståndsarbete genom förädling och försäljning av textilier. En mindre del av finansieringen kommer från grundarna och gåvor från allmänheten.

 

swish

Var med och stötta våra insatser.
Swisha till nr: 123 900 41 85

Tack för din gåva!

Följ oss gärna här på hemsidan eller på vår facebooksida och se vad din gåva är med och möjliggör.

Human Bridge – en av tre finalister!

Årets WEEE-initiativ Återvinningsgalan 2019.

Följ oss på Facebook
Gröna Listan