en
human bridge

Materialbistånd
– för människa och miljö

Varje vecka skickas en container/trailer från Holsbybrunn fullastad med sjukvårdsmaterial till sjukhus runt om i världen. Samtidigt samlar vi in, sorterar och skickar kläder till människor i andra länder som är i stort behov av hjälp.

Human Bridge är en professionell organisation som utför materialrelaterade projekt tillsammans med Läkarmissionen och Erikshjälpen. Vi samarbetar även med andra organisationer och utför dessutom egna projekt. Vårt arbete består i att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsmaterial och handikapputrustning främst till länder i Afrika och Östeuropa. Textilier, såsom kläder och skor, samlas också in och går till direkta biståndsinsatser eller genererar intäkter till olika biståndsprojekt.

Vi arbetar utifrån tanken att ett så brett och användbart sortiment som möjligt ska sändas ut, allt från sjukhussängar och teknisk utrustning till kirurgiska instrument och förbrukningsartiklar. Allt kan vara av värde!

Bistånd, miljö och sociala insatser är Human Bridges kärnområden.

Genom våra biståndsinsatser får vi vara med och göra skillnad i människors liv.