en
human bridge

08
maj

Viktig information – biståndsverksamheten pausas på grund av Covid-19

8 maj, 2020

Viktig information från Human Bridge Med anledning av Covid-19

Finansiering av Human Bridges biståndsverksamhet skapas huvudsakligen genom egen verksamhet i form av insamling och försäljning av textilier i bulk. Försäljning sker till sorteringsbolag i Europa, som i sin tur har stora delar av världen som sin marknad. Under de senaste veckorna har de flesta länderna inom EU stängt ner sina samhällen i syfte att bryta spridning av smittan. Arbetsplatser, butiker, offentliga platser m.m. är eller har varit nedstängda. För Human Bridges del innebar detta att leverans till kunderna upphörde med mycket kort varsel, och därmed upphörde även våra intäkter.

Utan en fungerande näringsverksamhet överlever inte Human Bridge. I nuläge måste fokus därför vara att överleva den kris vi befinner oss i. Vi vet alltför väl att vi inte är ensamma om denna situation. Även om nu Europa så sakteliga börjar öppnas upp igen, kommer det att ta lång tid innan handel och livet i övrigt återgår till något slags normalläge. Därför är nedanstående åtgärder avgörande för Human Bridges överlevnad.

 

Nödvändiga åtgärder
All personal på Human Bridge som arbetar med våra biståndsprojekt har korttidspermitterats.

Vi har meddelat våra samarbetspartners och mottagare ute i fält att vi nödgas pausa våra biståndssändningar på obestämd tid. I konsekvensens namn behöver vi även informera våra samarbetspartners här i Sverige att vi tyvärr måste upphöra med insamling av material till dess att vi är på fötter igen.

Detta är självklart inget läge vi önskat oss, vi är så oerhört glada för goda relationer vi har till svensk sjukvård. Det gäller till regioner såväl som enskilda sjukhus och naturligtvis även till de företag som överlåter materiel till oss. Det är detta som utgör grunden för att vi ska kunna utföra det biståndsarbete vi brinner för, nämligen att bidra till att utsatta länder ges möjlighet att utveckla kvalitet och höja nivå på den sjukvård de kan erbjuda. Dock är det ju så att pengar också är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra biståndsinsatserna, och när detta nu fallerar – om än tillfälligt – så måste genomgripande åtgärder vidtas.

De senaste veckorna har tagit mycket hårt på vår likviditet. Tack vare bl.a. de stödpaket som regeringen har infört, varav vi kan tillgodogöra oss en del, tillsammans med andra åtgärder vi har vidtagit, så har vi en tro om att kunna ta oss igenom den här krisen. Tyvärr handlar det dock inte bara om att ta oss igenom, vi behöver även bygga upp vår likvididitet igen innan vi på nytt kan sätta igång med biståndsinsatserna. Detta kommer att ta tid.

Därav denna information. Vi behöver alltså meddela att vi tillsvidare måste pausa våra hämtningar från sjukvården i regionen. Vi använder begreppet ”pausa” då vår förhoppning är just denna, att vi får pausa för att återuppta denna verksamhet så snart vi har den ekonomiska styrkan därtill. Tyvärr är det omöjligt för oss att idag kunna ange hur lång pausen behöver bli.

Vår förhoppning är att våra samarbetspartners inte finner det nödvändigt att säga upp samarbeten eller avbryta avtal med anledning av vår avisering, utan att vi tillsammans kan se framåt mot en tid då vår gemensamma strävan om att bistå sjukvården i andra länder kan återupptas med förnyad styrka och målmedvetenhet.

 

 

Human Bridge
Robert Bergman, Direktor

 


06
jul

Årsberättelse 2016

6 juli, 2017

”Ännu ett år, ännu en summering av det som skett och de insatser som genomförts. Det är vedertaget att man lätt blir hemmablind och förminskar det man själv står i i sin vardag.”

Läs Robert Bergmans reflektion över 2016, om säkrare förlossningar i Tanzania och om andra projekt som Human Bridge utfört och vad som gör det hela möjligt. Här finns Human Bridges årsberättelse i sin helhet.


22
jun

Glad midsommar

22 juni, 2017

Human Bridge vill önska alla en glad midsommar och passa på att tacka för
engagemang och stöttning hittills under året.

Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för människor i vår värld!


15
jun

Tekniker funktionstestar

15 juni, 2017

All den medicintekniska utrustningen som kommer in till Human Bridge depåer runt om i Sverige kontrolleras på huvuddepån i Holsbybrunn. Teknikerna Mats Ubel och Jörgen Munter är de som verifierar att utrustningen fungerar innan den skickas till behövande runt om i världen.

På den tekniska avdelningen arbetar Mats Uebel och Jörgen Műnter i en stor ljus lokal där reservdelar trängs med apparatur som testas. För att arbeta här måste man vara tekniskt kunnig, men även inneha ett stort tålamod för felsökning och att hitta rätt information på nätet. I arbetet ingår allt från att funktionstesta utrustningen och radera register till att dokumentera, märka upp med batchnummer och förse maskinerna med intyg om att utrustningen som medföljer är testad och godkänd. På teknikavdelningen präglas vardagen alltid av nya utmaningar då det bland annat finns många olika tillverkare och märken på utrustningen. Att komplettera, hålla lager eller köpa in delar är många gånger ohållbart och allt för dyrt. Därför är det av stor vikt för Human Bridge att utrustningen som levereras är komplett. Mycket av utrustningen som kommer in är i bra skick och kan användas många timmar till. Human Bridge vill bidra till en hållbar konsumtion, i första hand genom att återanvända utrustning där det finns livslängd kvar då bristande återvinning leder till en förlust av värdefull utrustning.


05
maj

”Ett av våra mest populära jobb”

5 maj, 2017

 

-Mitt namn är Gunilla Fransson och jag är VD på Novare Peritos. Vi arbetar med att få ut unga människor med funktionsvariationer på arbetsmarknaden och Human Bridge är en samarbetspartners och ett av våra viktigaste uppdrag. Samarbetet startade för ungefär ett år sedan då vi fick i uppdrag att helt själva hantera en del av körningarna vid tömning av klädboxar och vi har eget ansvar för två rundor med två bilar. Arbetet på Human Bridge passar våra kandidater då det skapar en trygg bas för våra ungdomar att starta jobbet från en fast punkt. Vi tycker att samarbetet fungerar mycket bra och vi upplever att det finns en god samsyn om ledarskap, människors värde och förmåga. Våra ungdomar trivs fantastiskt bra i Human Bridge team och det är helt klart ett av våra mest populära jobb.