en
human bridge

Hit går våra sändningar

Projektinsatser i form av leveranser av sjukvårdsmaterial, kläder och förnödenheter sker till ett 20-, 30-tal länder årligen. De flesta av dessa länder ligger i Afrika, Östeuropa eller Mellanöstern, men även destinationer i Asien finns med på mottagarlistan. Samtliga insatser sker i samarbete med lokala samarbetspartners, som ansvarar för distribution och rapportering av projekten.

De länder dit Human Bridge under 2017 gjort sändningar med bland annat sjukvårdsmaterial och kläder är markerade i blått på kartan. I vissa fall är det flera mottagare i ett och samma land.

Östeuropa: Moldavien, Polen, Rumänien, Ukraina, Ungern
Baltikum: Estland, Lettland
Afrika: Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Kenya, Mocambique, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Tanzania
Balkan: Albanien, Bosnien & Hercegovina, Grekland, Kosovo, Serbien
Mellanöstern: Irak