en
human bridge

Hit går våra sändningar

Projektinsatser i form av leveranser av sjukvårdsmaterial, kläder och förnödenheter sker till ett 20-, 30-tal länder årligen. De flesta av dessa länder ligger i Afrika, Östeuropa eller Mellanöstern, men även destinationer i Asien finns med på mottagarlistan. Samtliga insatser sker i samarbete med lokala samarbetspartners, som ansvarar för distribution och rapportering av projekten.

De länder dit Human Bridge under 2016 har gjort sändningar med bland annat sjukvårdsmaterial och kläder är markerade i blått på kartan. I vissa fall är det flera mottagare i ett och samma land.
Afrika: Burundi, Cameroun, Demokratiska republiken Kongo, Eritrea, Etiopien, Somalia, Tanzania
Asien: Irak, Syrien
Europa: Albanien, Bosnien & Hercegovina, Estland, Georgien, Grekland, Serbien, Lettland, Moldavien, Polen, Rumänien, Turkiet, Ukraina, Ungern