en
human bridge

18
jul

Omfattande logistik

18 juli, 2018

Fyra biståndssändningar på en vecka. Material som ska in och ut. En vanlig dag i Human Bridges verksamhet innebär ett omfattande logistikarbete.

Att arbeta med materialbistånd kräver sin planering. Material ska samlas in och skickas ut. Det är inte bara de fyra biståndssändningarna per vecka som sker inom ramen för Human Bridges verksamhet. För att dessa ska vara möjliga krävs fler transporter än så. Cristofer Ståhlgren är logistiksamordnare på Human Bridge. Han har koll på alla transporter som sker en vanlig dag och har som uppgift att se till att allt flyter så bra det bara går.
– Min uppgift innebär att se till att vi lastar ut rätt saker, i rätt tid och på rätt plats, säger Cristofer. Den innebär även övergripande planering av främst export, boka och pussla med lastbilar och containers så att vi använder transporterna på ett så bra sätt som möjligt både för miljön och ekonomin. Internt sker det många transporter varje dag, både med våra egna bilar som samlar in textil och sjukvårdsutrustning och med externa transportörer. Det är både med vanliga lastbilar och material som fraktas i 20-fotscontainers, fortsätter han.

Bara transporter mellan Human Bridges olika anläggningar kan en vanlig vecka uppgå till ett drygt tiotal. Därutöver tillkommer transporter för insamling av material i anslutning till depåerna. Hämtningar av sjukvårdsmaterial utförs i största möjliga mån av Human Bridges egen personal och med egna lastbilar.

Varje vecka lämnar 10-15 trailers Human Bridges anläggningar med textilier till försäljning till sorteringsbolag i Europa. Dessa leveranser är en förutsättning för Human Bridge då överskottet finansierar biståndsverksamheten.

Att frakta material till andra länder kräver även mycket administrativt arbete. Dokument över sändningen ska skickas till mottagaren och vid sändningar utanför EU ska det även tulldeklareras.

För att få fram fyra biståndssändningar på en vecka krävs alltså en hel del förberedande arbete, arbete som inte alltid syns när resultat för året presenteras men som är en förutsättning för att kunna uppnå det.
– Logistiken i Human Bridge är en väldigt stor del, säger Cristofer och fortsätter: Utmaningen är helt klart att få ett så bra flöde som möjligt av materialet, så att vi inte hanterar det för många gånger eller lägger det för länge på lager. Eftersom vi aldrig vet hur mycket eller lite material som kommer in gäller det att vara flexibel, samtidigt som vi måste ha framförhållning och en bra planering.


Cristofer Ståhlgren är logistiksamordnare på Human Bridge och ser till att alla transporter flyter på så bra det går.


11
jul

Utrustning – förutsättning för bättre vård

11 juli, 2018

Dr Neodreas önskan var att kunna ge patienterna bättre vård. Nu har han fått den utrustning han behöver.

Liv och Ljus, Rumänien, är en organisation som startades för att hjälpa gatubarn tillbaka till sina familjer och har i dag ett omfattande program som innefattar prevention och integration. De arbetar exempelvis med stöd till familjer för att förebygga att barn hamnar på gatan. Därutöver engagerar sig stiftelsen i ett omfattande arbete för romer i Rumänien, flera sociala insatser i Moldavien och att distribuera material till utsatta människor.

Human Bridge har under många år samarbetat med organisationen och försett med både sjukvårdsmaterial, kläder och andra förnödenheter. Sedan 2013 finns organisationen även i Moldavien och stödet från Sverige når även dit.

Dr Neodrea är läkare inom området öron, näsa och hals i regionen Stefan Vodă i sydöstra Moldavien. Han erbjuder sin vård till nästan 8000 personer i omkringliggande byar, och bristen på medicinsk utrustning får honom att känna sig hjälplös. I Moldavien är bristen på sjukvårdsutrustning ett stort problem då ekonomin inte räcker till att täcka alla behov som finns. Det gör att många läkare och annan sjukvårdspersonal inte alltid kan erbjuda den vård som är nödvändig för befolkningen.

Genom samarbetet mellan Liv och Ljus och Human Bridge har Dr Neodrea nu fått tillgång till utrustning som han länge behövt. Han är tacksam över att kunna ge många fler människor större möjligheter att diagnostiseras, behandlas och kunna återhämta sig.


08
jul

Lindra i Sickla fyller ett år

8 juli, 2018

En välutrustad butik med stora fyndmöjligheter – Lindra Second Hand i Sickla.

Butiken i Sickla, Nacka kommun, är inte som alla andra Lindrabutiker. Här består utbudet till 70-80 % av möbler och prylar istället för att det är fokus på kläder som många av de övriga butikerna har. Hit kommer även många stamkunder, och inte vilka stamkunder som helst. Med placering i en av Sveriges rikaste kommuner är en del av butikens kunder bekanta för större delar av befolkningen. Att det är en rik kommun märks även på varorna.
– Det är många fina märken vi får in, just för att vi finns i den här kommunen, säger Åsa Nilsson biträdande butikschef och fortsätter: De dagar vi inte gör några fynd i lådorna sänks humöret. När vi hittar något är humöret på topp.

Lindra öppnade i Sickla den 8 juli förra året efter månader av förberedelser. Ett hundratal personer stod då utanför dörren innan öppning och några i personalen hade en vadslagning om intäkt under premiärdagen. Trots att det fanns de med mycket rutin från butiksvärlden blev det en 17-årig praktikant som vann.
– Det var lite roligt, säger Åsa och lägger till att hela dagen är lite som i en dimma. Intensiv period av förberedelser var över och dagen blev som en stor urladdning.

Åsa har en bakgrund inom projektledning inom IT och har jobbat tillsammans med Urban Smedman (regionchef Stockholm, Lindra Second Hand) och Sicklas butikschef Eric Fredriksson. På det sättet blev hon indragen i etableringen av en ny Lindrabutik. Hon rycker in där det behövs både i butiken, det förberedande arbetet och administrationen, men hennes främsta uppgift är att handleda dem som gör praktik eller arbetstränar i butiken. Åsa berättar att hon tar hand om minst ett studiebesök per vecka i butiken. Personer som tillsammans med sina handläggare på kommunen eller arbetsförmedlingen besöker butiken för att se om det är en lämplig praktikplats.
– Många som gjort praktik eller arbetstränat här vill få förlängt, säger Åsa.

Efter en avslutad praktik- eller arbetsträningsperiod får praktikanten med sig färska referenser att använda i sitt framtida jobbsökande och ett intyg på sin tid hos Lindra.

Ett tiotal praktikanter och två volontärer hjälper de anställda att driva butiken i Sickla. Utöver vanlig praktik finns det även möjlighet att göra så kallad språkpraktik i butiken. Det innebär helt enkelt att det främsta syftet för dessa personer är att lära sig prata svenska.

Urban Smedman är regionchef för Lindra i Stockholmsregionen. Han har alltid haft ett intresse för antikviteter och har ett vant öga vad gäller att upptäcka fynd bland skänkta varor. En av hans uppgifter är att hitta nya potentiella platser att etablera en butik på. Något som nu skett i Sickla.
– Vi har ett långvarigt samarbete med Nacka kommun och hade önskemål om att få finnas här med en butik, berättar Urban som även fått ta ansvar som butiksföreståndare i Sickla under en tid.

I samarbete med kommunen samlas material för återbruk in på en återvinningscentral, ett alternativ för den som inte har möjlighet att lämna i butik. Dagligen hämtas nya varor till Lindra.
– Det är ett fint hus att lämna grejer i, det gör att folk vill skänka, säger Urban.


04
jul

Skolmaterial till Tanzania

4 juli, 2018

En container från Human Bridge innehåller inte alltid enbart sjukvårdsutrustning och kläder. Även annat material som efterfrågats av mottagaren kan skickas med. Här får Ngoreme Secondary School i Tanzania ta emot skrivhäften som skickats tillsammans med utrustning till sjukhus i regionen.


01
jul

Sänghimmel skyddar mot mygg

1 juli, 2018

Malaria är ett vanligt förekommande problem i afrikanska länder. Hur ska ett sjukhus skydda sina patienter? Simon på Human Bridge hade en idé.

I många afrikanska länder är den myggburna sjukdomen Malaria ett stort problem. Inte minst i Tanzania. Det är viktigt att skydda sig på de sätt som finns och myggnät över sängen nattetid är ett. Det gäller även på sjukhus. Simon Marklund, Human Bridge, besökte Nkinga Hospital och såg då hur myggnäten hängde i trådar i taket och blev ett enda trassel. Han delade med sig av tipset att använda sig av sjukhussängarnas lyftanordning istället och göra som en sänghimmel av näten. På så sätt blev det lättare att undvika att nätet trasslades ihop och det skyddar patienten bättre på natten. Att dela med sig av kompetens, tips och idéer för att på så sätt höja standarden eller underlätta för människor på olika sätt är också ett sätt att hjälpa till och som får långsiktiga effekter.