en
human bridge

10
sep

Ledig tjänst: lagerchef

10 september, 2014

Vi söker lagerchef till Human Bridges huvuddepå i Holsbybrunn.

Som lagerchef är din huvudsakliga arbetsuppgift att du ansvarar för in- och utlastning samt lagerhållning, vilket innefattar både praktiska och administrativa uppgifter. Du har ansvar för kontakten med Arbetsförmedlingen och de praktikanter som finns i vår verksamhet och därför är det värdefullt att du är social och öppen för kontakter med nya människor.

Du ska ha goda kunskaper i att leda människor och erfarenhet av lagerarbete. Du ska vara strukturerad i ditt arbete samtidigt som det måste finnas utrymme för flexibilitet. Ingen dag är den andra lik i vår verksamhet och att vara bra på problemlösning är därför en god egenskap.

Tillträde efter överenskommelse.

Är du intresserad? Hör av dig till oss!
Robert Bergman, tel 0383-46 74 71, e-post robert.bergman@humanbridge.se


17
jan

Miljöeffektivare hantering av textilier

17 januari, 2014

PRESSMEDDELANDE FRÅN RETURTEX, VETLANDA 140117

I Sverige är vi generellt sett bra på återvinning. På textilsidan ligger vi i dag dock långt efter flera länder i Europa. Utöver den förhållandevis lilla mängd som samlats in för återanvändning av kläder, främst av ideella krafter, har textilierna i Sverige gått till förbränning. Omkring 80 procent av textilierna har inte återanvänts vilket innebär att ca 100 000 ton per år bränns upp.

Ur miljöperspektiv är det ett stort resursslöseri att textilavfall inte särskiljs från brännbart. Frågan har aktualiserats i Nordiska Ministerrådet som initierat en förändring av hanteringen. Detta arbete leds av Nordiska Avfallsgruppen som satt upp mål där textilier inte längre ska gå till förbränning utan bli en egen kategori för att nyttja dessa resurser på ett bättre sätt.

System för separerade textilier har inte utvecklats i Sverige utan dessa har lagts i brännbart. Textilier är egentligen inget bra bränsle utan orsakar snarare krångel vid förbränning. För att skapa ett bra flöde för alla typer av textilier har ReturTex etablerats. Bolagets inriktning är att erbjuda helhetslösningar som hanterar både kläder lämnade för återanvändning och textilier från avfall för återvinning. När sortering av de begagnade textilierna är klar går max 5 % till bränning och den stora mängden kan återanvändas eller gå till återvinning i olika former. I dag finns effektiva system för fiberåtervinning eller att använda textilier som råvara i andra typer av produkter. Minst miljöpåverkan uppstår naturligtvis vid återanvändning. Den insamling av kläder, för återanvändning med biståndsinriktning, som ideella organisationer i dag gör är därför utmärkt
också ur miljösynpunkt.

För att rätt utnyttja resurserna i begagnade textiler krävs en omfattande sortering på omkring 300 olika fraktioner. I dag finns inte den typ av sorteringsanläggningar i Norden. ReturTex arbetar för att textilierna ska kunna hanteras i Sverige i en professionell sorteringsanläggning med certifierad verksamhet. För att detta ska vara möjligt krävs ökade volymer av uppsamlade textilier tillsammans med den insamling av kläder som genomförs av ideella krafter. Inriktningen för ReturTex är att bygga upp en sorteringsanläggning i Sverige. För att genomföra detta eftersträvar ReturTex olika former av samarbete med berörda myndigheter, kommuner, avfallsbolag samt ideella insamlare av kläder. Innan en sorteringsanläggning byggts upp i Sverige utförs sorteringen av de textilvolymer ReturTex hanterar i certifierade anläggningar i Västeuropa. På detta sätt kan ReturTex redan nu erbjuda en hantering enligt moderna miljökrav av samtliga typer av textilier.

– Det är egentligen förvånande att Sverige som är så miljömedvetet och duktigt på annan returhantering inte tagit till vara textilierna. Textilproduktionen och odling av exempelvis bomull kräver enorma mängder vatten. Vid odling av ett kilo bomull kan upp till 29 000 liter vatten behövas, till det kommer sedan ännu mer i produktionen. Detta tyvärr ofta i länder med dålig tillgång på dricksvatten, säger Klaus Rosinski som leder den operativa verksamheten i ReturTex.

Bakom ReturTex AB står holländska Boer Group och svenska Human Bridge. I Boer Group finns en gedigen kunskap och erfarenhet om hantering och sortering av textilier. I de sorteringsanläggningar som företaget har på flera ställen i Västeuropa hanteras mycket stora volymer. Human Bridge är en ideell verksamhet med lång erfarenhet av insamling av textilier. De fastighetsnära formerna utgör nu en ökande andel. Nyligen har också samarbeten inletts på återvinningscentraler med avskild uppsamling av textilier som tidigare hamnat i brännbart.

– En stor del vid sortering av textilier kan återanvändas. Detta är inte bara bäst ur miljöperspektiv utan också till hjälp för många människor. Enligt vedertagen bedömning använder 70 procent av världens befolkning begagnade textilier. Oberoende om kläderna samlas in för att användas som bistånd eller sorteras ut för att säljas på olika marknader är det till hjälp för många människor, säger Robert Bergman från Human Bridge och styrelseledamot i ReturTex.

www.returtex.se

Kontakter och förfrågan via mail till: info@returtex.se
Mer information genom Klaus Rosinski 070-937 33 13 och Robert Bergman 070 937 33 10

___________________________________________________________________________________________________________________

RETURTEX AB                                                  BOX 1, 570 15 HOLSBYBRUNN, SVERIGE


06
dec

Material för återuppbyggnad

6 december, 2013

Sjukhusen i Ormoc City på ön Leyte har totalförstörts av tyfonen och behöver stora återuppbyggnadsinsatser för att kunna fungera igen. I veckan har två containrar med plåt från Plannja AB, tält och sjukvårdsutrustning packats och lämnat Holsbybrunn. Sjukvårdsutrustningen ska användas på tre sjukhus i Ormoc City och placeras i de lokaler som är i bäst skick. Takplåten kommer att användas dels till nya tak till sjukhusen och dels till bostäder.

 

Container Ormoc 003

Sjukvårdsmaterial lastas

Packning tält 001

Tält lastas

DSCN1430

Sjukhus i Ormoc City

DSCN1462

Sjukhus i Ormoc City

DSCN1511

Sjukhus i Ormoc City