en
human bridge

27
jan

Global resursfördelning genom Human Bridge

27 januari, 2017


Tillsammans med er har Human Bridge under året 2016 kunnat skapa bättre förutsättningar runt om i världen.

Människor i 22 länder har under året 2016 fått stöd och hjälp genom Human Bridge Stiftelse. Sammanlagt kunde 208 biståndssändningar med sjukvårdsmaterial, kläder, skor och förnödenheter levereras till bland annat katastrofområden i Irak, second hand-projekt i Lettland och sjukhus i Etiopien. Under 2016 har flyktingkrisens offer i Irak, Syrien och Grekland fortsatt varit en hög prioritet och organisationer i de olika länderna har tagit emot material från 16 fulla trailers. Sammanlagt har 2 228 ton material kunnat levereras fördelat enligt följande: Afrika mottog 14% av materialet, Balkan 9%, Baltikum 23%, Mellanöstern 4% och till Östeuropa levererades 50%. Tillsammans med er har vi kunnat skapa bättre förutsättningar för människor i behov av stöd.


06
okt

Katastrofläge på Haiti

6 oktober, 2016
img_4788
Bild från Human Bridge insatser på Haiti 2010

2010 drabbades Haiti svårt av kraftiga jordbävningar som förstörde infrastruktur och tusentals hem. Miljoner människor drabbades svårt. Human Bridge kunde på kort varsel flyga över material till svenskt läkarteam som reste över för att bistå i katastrofen. De snabba insatserna följdes sedan upp genom att vi försåg sjukhus i landet med både byggmaterial och sjukhusutrustning för återbyggnad av institutionerna. Samtidigt förmedlade vi också material för återuppbyggnad av hem och skolor som förstördes i jordbävningen.

Nu har befolkningen drabbats igen. En orkan med vindhastigheter på över 200 km/h har dragit in över ön. Ännu är det svårt att få kontakt med våra kontaktpersoner i landet, då el-och mobilnät ligger helt nere. Vi förbereder oss dock för att, så snart bilden klarnar, kunna påbörja såväl kortsiktiga som långsiktiga insatser. De snabba insatserna är viktiga och nödvändiga, men vår målsättning är sedan att planera och arbeta långsiktigt för att bistå de drabbade med återuppbyggnad av tillvaron.

Vill du vara med och bidra? Skänk gärna en gåva till insatser på Haiti genom Human Bridge. Du kan swisha till 123 900 4185 eller föra över till vårt 90-konto, BG 900 4185 eller PG 900418-5.

Tack för din gåva!


14
jul

Annika sammanfattar året

14 juli, 2016

Annika_red

Annika Ekholm Fröding, chef för sjukvård- och biståndssändningarna på Human Bridge, sammanfattar året såhär: ”Trots ständig förändring gällande lagar och regler hos våra mottagare och dagens flyktingsituation har vi  kunnat hålla ett konstant flöde av biståndssändningar. De resor som genomförts till Tanzania och Grekland under våren har genererat i fler mottagare och i förlängningen också fler biståndssändningar ”.

Annika passar även på att hylla all personal på human Bridge som alltid arbetar effektivt och med stort engagemang i alla sändningar.


24
maj

212 biståndsinsatser i Human Bridge regi

24 maj, 2016

Bild Omslag

 

Äntligen är den här, Human Bridge årsberättelse för verksamhetsåret 2015.

212 sändningar med sjukvårdsmaterial, handikapputrustning och andra förnödenheter kunde under verksamhetsåret 2015 levereras till organisationer runt om i världen som verkar för människor i behov av stöd. Även under 2015 har flyktingstödet fått ett tydligt fokus i Human Bridges biståndsinsatser, till mottagare såväl i Ukraina som Grekland, samt till flyktingläger i Syrien och Irak. Ett 30-tal leveranser med material genomfördes till organisationer som på olika sätt arbetar för flyktingar i dessa länder. En jämförelse med 2014 års siffror visar att Human Bridge ökade sina insatser med 18 sändningar.

I Human Bridges årsberättelse för verksamhetsåret 2015, som nu finns tillgänglig på hemsidan, beskrivs verksamheten, årets genomförda projekt, organisationens miljöarbete, samt de sociala insatser som genomförts under året.


08
apr

Flyktinglägret i Thessaloniki

8 april, 2016

Flyktingläger 5

”Vi tänker absolut inte vända tillbaka till Syrien, vad skulle vi ta vägen? Vårt hus är sönderbombat, det finns ingenting för oss där längre.”

Onsdagen den 30 mars besökte Pingstkyrkan i Karlstad sin vänförening i Thessaloniki i Grekland för att få se med egna ögon hur gränsen vid Idomeni såg ut. Med sig hade de delar av det material som skickades från Human Bridge depå i Holsbybrunn under vecka 11, bestående av bland annat jackor, skor, filtar och sjukvårdsmaterial. Citatet ovan kommer från en familj som, vid tidpunkten för besöket, tillsammans med 14’000 andra människor befann sig vid gränsen mot Makedonien, utan vetskap kring om och när den kommer öppnas igen.