en
human bridge

27
maj

Set till förlossning – för mammor i världen

27 maj, 2018

I Sverige kan vi ta för givet att den utrustning som behövs vid en förlossning alltid finns tillgänglig. Så är det inte överallt i världen.

Tillsammans med övrig sjukvårdsutrustning skickar Human Bridge färdiga set med instrument som behövs vid en förlossning. Genom leverans till sjukhus i andra länder får sjukvårdspersonal bättre möjlighet att kunna utföra säkrare förlossningar och kunna ge den blivande mamman den hjälp hon behöver.

Vill du stötta vårt arbete? 
Swish: 123 900 41 85 – märk gåvan med ”Första hjälpen” så används den där den behövs mest just nu. Tack för din gåva!


04
maj

Insamling av sjukvård i större delar av landet

4 maj, 2018

Human Bridges insamling av utrangerad sjukvårdsutrustning sträcker sig över större delar av Sverige. Samarbete med Region Norrbotten finns sedan i början av 2016 då regionen behövde en ny partner som uppfyllde kraven som finns på biståndsförmedlingen.

Peter Gillnäs har arbetat som utredare på Region Norrbotten och hade då som sidouppgift att vara regionens biståndshandläggare, något han lämnade över till sin efterträdare under 2017. Under hans nästan 15 år vid uppgiften skickades 35 långtradare med utrustning och material från Boden för att fortsätta ut i världen. Sju av dessa långtradare har skett inom samarbetet med Human Bridge.
– Efter dialog med Human Bridge om vilken typ av material, hjälpmedel eller utrustning vi har och vilket behov som finns samlar vi materialet på en plats, säger Peter Gillnäs och fortsätter. Det har fungerat mycket bra under tiden med Human Bridge.

När det finns tillräckligt med material för att fylla en långtradare beställs frakt från Boden till huvuddepån i Holsbybrunn av Human Bridge. Då det inte är Human Bridges egen personal som hämtar bistår regionen med lastningshjälp för att materialet ska fraktas så säkert som möjligt den långa vägen.

Efter den 1 271 kilometer långa vägen till Holsbybrunn, kontrolleras materialet och packas på en annan bil eller i container för att sedan ge sig ut på en minst lika lång resa till.