en
human bridge

31
mar

ReturTex bygger unik anläggning för sortering av textilier

31 mars, 2016

Pressmeddelande ReturTex

 

I Sverige konsumerar vi ungefär 15 kg textilier per person och år där endast cirka 20 % av dessa idag går till återbruk, resten slängs i soporna eller förbränns. I Väst- och Centraleuropa är insamlingen av textilier mycket större per person. Intresset för en effektivare återanvändning av textilier ökar dock i Sverige och därför bygger nu företaget ReturTex, som arbetar med textilsortering, den första kompletta anläggningen för sortering av textilier.

ReturTex har en verksamhetsidé som går ut på att sortera begagnad textil i olika fraktioner för återanvändning och återvinning. Ambitionen är att så mycket som möjligt av det insamlade materialet ska återanvändas för att minska belastningen på miljön. Det som inte kan återanvändas går till återvinning och en liten del blir avfall som slutligen bränns. Bakom ReturTex står biståndsorganisationen Human Bridge, som arbetar med materialbistånd, och det holländska familjebolaget Boer Group.

ReturTex etablerar sig Avesta i Dalarna där 25 nya arbetstillfällen så småningom ska växa fram. Tjänsterna kommer att tillsättas efterhand allt eftersom produktionen ökar och anläggningen beräknas gå med full beläggning och bemanning år 2018. Redan under 2016 anställs 14 personer i anläggningen.

Utöver 25 arbetstillfällen på anläggningen innebär etableringen ytterligare arbeten lokalt i Avesta. Transporter, service och underhåll, maskiner och utrustning m.m. kommer ReturTex i största möjligaste mån att upphandla i Avesta och i närområdet. Förra veckan höll ReturTex en första informationsträff tillsammans med Arbetsförmedlingen i Avesta där över 100 personer deltog.

”Det här är jättebra för Avesta. Den här etableringen ger jobbchanser för många, till exempel våra ungdomar och våra nyanlända. Sen gillar jag miljöaspekten, vi är ju ganska duktiga på återanvändning och återvinning i Sverige men just på textilområdet finns mycket att göra”, menar Lars Isacsson, kommunstyrelsens ordförande i Avesta.

”Första mötet med ReturTex hölls i oktober 2013 så det känns väldigt bra att det nu 2,5 år senare är klart med etableringen”, menar Lars Enoksson, näringslivsutvecklare på Avesta kommun.

”Dialogen och samarbetsviljan från Avesta kommun har varit avgörande vid valet av etableringsort. Och läget. Placeringen i Avesta ger god logistik för utskeppning och vi får också närhet till insamlingsmarknaden. Inom tre timmar bor ju halva Sveriges befolkning.”, säger Anna Weiner Jiffer, VD på ReturTex.

 

Kontaktpersoner
Robert Bergman, VL, Stiftelsen Human Bridge, 070-937 33 10, robert.bergman@humanbridge.se, www.humanbridge.se
Anna Weiner Jiffer, VD, ReturTex, 070-681 61 50, anna.jiffer@returtex.se, www.returtex.se


30
mar

Sjukvårdsklinik i Tanzania

30 mars, 2016

facebook_helenochdavid

På en klinik utanför Tanzanias huvudstad Dar es Salaam träffar Human Bridge en kvinna vid namn Helen. Hon kom till kliniken med sin son David för att få behandling mot sonens eksem. Helen uttrycker sin tacksamhet till Human Bridge då hon nu mer har möjlighet till vård i sin närhet. Tack vare att Human Bridge levererat sjukvårdsmaterial har kliniken kunnat öppnas och hålla en god standard och vidare skapa möjlighet till en nära och snabb sjukvård.


14
mar

Human Bridge på Lesbos

14 mars, 2016

DSC_0757

DSC_0783

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-På Lesbos bor 43 000 människor och sedan flyktingkrisen bröt ut i höstas har det passerat 700 000 flyktingar. Nära 500 har dött, det säger Andre Kurduan, från React Sweden, som är en av de 87 verkande organisationerna på ön. Human Bridge är en av de organisationer som löpande skickar material för att kunna hjälpa till vid mottagandet av flyktingar som kommit med båt från bland annat Turkiet.


03
mar

Volontärarbete i Ukraina

3 mars, 2016

Ukraina 2015 055Volontärer är inget som är begränsat till bara Sverige. Galina Kovalenko har arbetat som volontär i Ukraina i åtta år.

En av Human Bridges mottagarorganisationer i Ukraina, Independent Christ Church (ICC), har så kallade klädbodar där de delar ut kläder och skor till människor i närområdet som inte har möjlighet att köpa själva. I en av bodarna i staden Lutsk arbetar Galina Kovalenko som volontär. Galina är 69 år och kommer ursprungligen från Kazakstan men kom som flykting till Lutsk 1969. Under åtta år har hon varit volontär för ICC och hon tycker om att träffa människor och att se glädjen i deras ögon när de får ta emot kläder. Varje vecka delar hon ut till omkring 120 personer.