en
human bridge

29
jul

Fotbollar – en oväntad biståndsinsats

29 juli, 2015

Bollar Stadium

I flyktingläger i Irak, i byar i Ukraina, på förskolor i Albanien. Stadiums fotbollar sprider glädje var än de rullar fram.

Inför Fotbolls-VM i Brasilien tog Stadium fram gröngula fotbollar för att sälja i sina butiker. Men det slutade inte där för bollarna. En del av de bollar som inte blev sålda har fått följa med Human Bridges biståndssändningar och spridit glädje bland både barn och vuxna i exempelvis Irak, Albanien och Ukraina.

– Att fotbollarna kunde komma så bra till hands för att skänka en liten tröst i en tuff tid hade vi inte kunnat ana, säger Daniel Johansson, logistikchef på Stadium.


22
jul

Doors of Hope – arbete i slummen i Zambia

22 juli, 2015

Doors of hope Zambia

Doors of Hope är en ideell organisation. Doors of Hope Zambia grundades av Sven Andersson för omkring elva år sedan. Med hjälp av finansiering från Doors of Hope Sweden arbetar organisationen för att hjälpa människor som bor i Mackenzie, ett slumområde i utkanten av staden Ndola i Zambia, landets tredje största stad med ca 450 000 invånare. I slumområdet bor det 4 000 människor i lerhyddor med plåttak som varken har el, vatten eller avlopp. Det finns 2 000 barn varav nästan hälften är föräldralösa på grund av aids. De har omhändertagits av sina mor- eller farföräldrar, andra släktingar eller grannar.

Organisationen disponerar ett antal byggnader med aktiviteter för människorna i slumområdet, bland annat ett hus med ett snickeri och en sysal. Så småningom även en datorsal. I en av byggnaderna pågår inredning av en sjukvårdsklinik med fem sängplatser, förlossningsavdelning, uppvakningsrum och undersökningsrum med utrustning från Human Bridge. Nyligen lämnade en ultraljudsapparat Human Bridge, som behövs för att göra kliniken komplett. Byggnaden inrymmer även kontor samt ett mindre kök för tillagning av ett mål mat om dagen åt 60-70 föräldralösa barn, som går i den närliggande skolan.

Arbete med nybyggnation samt slutförande av en av kommunen tidigare påbörjad byggnad pågår också för att kunna utveckla verksamheten ytterligare, bland annat med en barnsjukvårdsavdelning och ett apotek.
Doors of Hope Sweden finns registrerad i Sverige sedan ungefär sju år tillbaka och hela verksamheten i Zambia sker med hjälp av frivilliga gåvor, material och pengar, som samlas in här.

Kommunen i Ndola har visat ett ökat intresse för organisationens verksamhet ju större arbetet vuxit sig och vill finnas med och bidra till förbättringar i området. Detta har resulterat i att kliniken kommer att fungera som en vårdcentral där kommunen bland annat står för mediciner och viss personal. Kliniken kommer att bli tillgänglig för allmänheten och de människor som bor i slumområdet får vård till ett reducerat pris.

Sven Andersson, huvudansvarig för hela verksamheten, lever nära människorna i Mackenzie. För ett par veckor sedan delade han ut hjälpmedel från Human Bridge till personer med funktionsnedsättning, och han berättar om vilken skillnad ett hjälpmedel kan göra för en människa:
– Noa går på händer och fötter för att ta sig fram. Han kan bara stå upp för en kort stund, då han inte kan hålla balansen. Han har tidigare försökt med kryckor men det funkade inte. Så nu när vi fick rullatorer av Human Bridge kunde jag ge honom en av dem.


15
jul

Besök Lindra i sommar!

15 juli, 2015

Butikerna sommar 15


08
jul

En språngbräda ut i arbetslivet

8 juli, 2015

Vallentuna1

Hjälp med jobbansökningar och en tillhörighet. Human Bridges sorteringsanläggningar spelar en stor roll även för människor här i Sverige.

Human Bridges arbete kring textil är inte bara en hjälp för den som saknar en varm tröja i Östeuropa. De sorteringsanläggningar som finns i verksamheten drivs i samarbete med kommunen och ger personer som saknar sysselsättning en social gemenskap och hjälp med jobbansökningar.

Vallentuna sortering
I Vallentuna uppstod planerna kring en sortering 1997 och sedan 1999 har ett samarbete funnits mellan Arbetsmarknadsenheten (AME) och det som i dag är Human Bridge.

Ulrika Staaf är arbetsmarknadskonsult och finns med i den dagliga verksamheten på anläggningen.
– Målet med en placering på AME är att våra deltagare ska rusta sig för att komma vidare, säger Ulrika och berättar att deltagarna får stöttning och praktisk hjälp med ansökningshandlingar, jobbsökande och med kontakter med arbetsgivare. Förutom den stöttningen finns det en sysselsättning som består av att sortera skänkta kläder.
– Deltagarna i verksamheten gör en bedömning av kläderna och sorterar för försäljning i Lindra Second Hand, eller för att skickas som bistånd, förklarar Ulrika.

Viktig insats
Många deltagare trivs bra i verksamheten och en av anledningarna är att de känner att de är med och gör en insats för någon annan.
– Trots att många har det svårt själva så kan de se att det finns personer som har det ännu sämre, exempelvis personer i behövande länder, berättar Ulrika. Även om vi ibland får höra att arbetsuppgifterna är enformiga och tråkiga känner många att de gör en bra insats och deras egen situation, som oftast känns jobbig, kan komma att kännas lättare.

Betydelsefullt för kommunen
Sorteringen i Vallentuna har fått betyda mycket genom åren. Den innebär att en del av kommunens arbetssökande kan få en daglig sysselsättning och möjlighet till utökad hjälp att ta sig vidare ut i arbetslivet eller till studier. Genom dessa insatser kan kommunen sänka sina kostnader för försörjningsstöd (socialbidrag).

AME:s verksamhet sysselsätter mellan 20 och 45 deltagare samt åtta till tio personer som arbetar i ett servicelag vars uppgift är att bland annat tömma insamlingsboxar. 2014 hade AME 110 personer inskrivna under året, av dessa gick cirka 30 procent vidare till arbete, praktik eller utbildning. I anslutning till sorteringen finns omkring 14 anställda, inklusive personer som arbetar med administration, stödjande samtal, hjälp med ansökningshandlingar och liknande.

Deltagare som sätter spår
Det är många deltagare som har passerat sorteringen i Vallentuna genom åren. Alla är unika och en del sätter sina spår hos de anställda på ett alldeles särskilt sätt.
– Vi hade tidigare en kille hos oss i sorteringen, säger Ulrika. Han har autism och på grund av sin diagnos var han inte särskilt social. Han svarade bara kort på tilltal och tog aldrig själv initiativet till en konversation. Under varje paus satt han för sig själv i ett hörn med en tjock bok, allt för att undvika kontakt med de andra. Förutom att vara i sorteringen fick han även vara med servicelaget en dag per vecka och hämta kläder till sorteringen samt följa med på andra uppdrag. Under den första tiden hade han alltid med sig sin bok och var inte särskilt social med killarna, trots att det är en liten grupp som arbetar tätt ihop. Under tiden hos oss utvecklades han enormt. Sakta men säkert började han kommunicera mer och mer med sina arbetskamrater. I slutet av tiden hos oss tog han till och med initiativet till konversationer. Det gick så bra för honom att han fick praktik som senare ledde till en riktig anställning.

Insatser på hemmaplan
Human Bridges verksamhet sysselsätter många människor. Utöver cirka 60 anställda innefattas totalt 70-100 praktikanter som gör flera dagar i veckan i verksamheten, samt omkring 130 volontärer som ger en eller ett par dagar åt att hjälpa till.

För Human Bridge är det viktigt att ge utrymme åt dem som inte har en given plats i samhället. Det är värdefullt att kunna bidra till insatser på hemmaplan och det ger en större tyngd åt biståndsinsatserna på andra håll i världen.

Vallentuna2

Nittaya kom till AME 2002-2003 som deltagare. Efter det studerade hon till köksbiträde och fick ett vikariat i ett skolkök. 2007 kom hon tillbaka som volontär och fick 2011 en tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning. Nittaya synar de kläder som ska till försäljning i Lindra Second Hand och hon är stolt över att få vara med och göra en meningsfull samhällsinsats genom att hjälpa människor i fattiga länder. ”Det värmer i hjärtat”, säger hon.


03
jul

Veckans sändningar

3 juli, 2015

Veckans sändningar

Veckans sändningar har gått till Ukraina (sjukvård), Moldavien (handikapphjälpmedel, kläder och skor), Rumänien (kläder och textilier till second handbutiker) och Syrien (skor). Sista sjukvårdssändningen innan sommaruppehållet är nu gjord och lagret ska fyllas med material inför höstens sändningar till mottagare världen över.