en
human bridge

30
okt

Inflöde av madrasser

30 oktober, 2014

Psykiatriska kliniken, Region Skåne i Lund. Fr. vänster Linda, Elsa o Christer.

Fr.v. Linda, Elsa och Christer på Psykiatriska kliniken, region Skåne, Lund.

Innan en sjukhussäng lämnar Human Bridges lager för att skickas till en mottagare är målsättningen att den ska vara komplett. Med komplett menas att det ska finnas tillhörande madrass, kudde, filt och lakan – den ska vara färdig att börja användas. Det behövs därför ett inflöde av alla delar. För ett par veckor sedan fick Human Bridges depå i Genarp ta emot runt 80 madrasser från Psykiatriska kliniken, Region Skåne, i Lund, för några dagar sedan hämtade personal från depån i Göteborg drygt 100 madrasser i Trollhättan och i dag har det hämtats nästan 200 madrasser i Uddevalla. Häromdagen kom dessutom ett lastbilslass med textilier från ett tvätteri till Holsbybrunn. Allt för att vi ska kunna skicka ut kompletta sängar till våra mottagare i Afrika och Östeuropa.


27
okt

Human Bridge på Örebro Fredskonferens

27 oktober, 2014

DSC01642

I fredags, på FN-dagen, fanns Human Bridge med som utställare under Örebro Fredskonferens där talare var bland andra Denis Mukwege, Margot Wallström och Lill Lindfors.

DSC01637


23
okt

Kläder till familjer utan något alls

23 oktober, 2014

IMG_4714

I en halvfärdig lagerlokal i staden Erbil i norra Irak har 44 familjer slagit sig ner. Byggnaden saknar till stor del väggar och fönster och erbjuder inte något annat än en kall och hård yta att vara på. Eftersom familjerna inte bor på något av stadens flyktingläger får de ingen hjälp, utan får försöka klara sig helt på egen hand. Människorna har sökt sig hit från staden Mosul för att bygga upp någon typ av tillvaro, i trygghet undan rebellerna. Det här var en av de platser som Annika besökte tillsammans med organisationen Barzani Charity Foundation under sin resa till Irak. De delade ut kläder och fotbollar till människor som kommit till Irak i stort sett utan några tillhörigheter alls.

Human Bridges insatser i Irak sker i samverkan med Läkarmissionen.


22
okt

Samarbetspartner i Kongo har fått pris av EU-parlamentet

22 oktober, 2014

Mukwege (3)

Dr Denis Mukwege (t v) på besök på Human Bridge i Holsbybrunn för några år sedan.

Dr Denis Mukwege är chefsöverläkare och gynekolog på Panzisjukhuset i Demokratiska republiken Kongo och var nominerad till årets Nobels Fredspris för sitt arbete för utsatta kvinnor i landet. Panzisjukhuset och Human Bridge har ett nära samarbete och sedan 2009 har sjukhuset tagit emot utrustning och material från Human Bridge. I går offentliggjordes det att Mukwege får ta emot årets Sacharov-pris som är EU-parlamentets prisande av människorätt och tankefrihet.

På fredag den 24 oktober är Denis Mukwege en av talarna på Örebro Fredskonferens där Human Bridge kommer att finnas med som utställare.


21
okt

Några fakta om Human Bridge BioMedical College

21 oktober, 2014

Skolan ligger i Debre Markos 350 km nordväst om Addis Abeba. Efter en treårig utbildning utexamineras diplomerade sjukhustekniker, farmaceuter och barnmorskor/undersköterskor. Utbildningen till sjukhustekniker är den första i landet och har fått stort intresse. Etiopiska Hälsoministeriet anser att utbildning av sjukhustekniker är av stor vikt för utveckling av sjukvården, så stor att ministeriet betalar kursavgifter och uppehälle för 600 elever. Årligen kan ca 320 elever att antas, 200 betalda av ministeriet och 120 elever finansierade privat eller av sjukhus. Totalt kan skolan ha över 900 elever inom tre år.

En av orsakerna till att lokaliseringen av Human Bridge BioMedical College (HBBC) blev just i Debre Markos var att vi där kunde få en flygande start. I Abay Tena College (ATC) fanns sedan flera år en utbildning av sjukvårdspersonal som drevs av Mulugojjam och Adamu Anley. Sedan några år tillbaka har Adamu varit ansvarig för Human Bridges arbete i Etiopien med att förse sjukhus i landet med material. När han involverades i tankarna om start av en utbildning av sjukhustekniker i landet fick vi ett förslag om att överta skolan som hans fru stod för. ATC drevs som ett bolag (plc) och verksamheten överläts fritt till Human Bridges organisation i Etiopien (reg NGO). Detta gjorde att den nya utbildningslinjen kunde komma igång mycket snabbt samtidigt som den tidigare utbildningen övertogs och drevs parallellt. Naturligtvis fanns det en mängd synergieffekter både funktionellt och ekonomiskt att lägga till verksamhet i en redan etablerad organisation.

Husen som ATC bedrev utbildning i ägdes inte av skolbolaget. Byggnader och mark ägde Adamu personligen. Delar av lokalerna användes av ATC och andra delar var uthyrda. Samtal inleddes med Adamu om att Human Bridge skulle förvärva fastigheten där teknikerutbildningen skulle kunna inrymmas. Adamu var villig att överlåta fastigheten till ett fördelaktigt pris. Avstämning gjordes av kostnad mot jämförbara fastigheter samt mot alternativet nybyggnation och det senare var intet alternativ. Det fanns behov av anpassning av lokaler för den nya utbildningen samt dessutom ett generellt behov av uppdatering och underhålls arbete. En överenskommelse träffades om att Human Bridge övertar lokalerna från Adamu för motsvarande 2,8 mkr. Kostnaden för direkt nödvändig renovering och ombyggnad beräknades till 1,5 mkr. Olika former för övertagande och ägande av fastigheter i Etiopien undersöktes. Det konstaterades att en hel del begränsningar fanns för ägande av en NGO samt också för direkt utländskt ägande. Detta ledde till att en annan form för övertagande blev nödvändigt. Genom ett avtal överlät istället Adamu alla rättigheter för fastigheten. Formellt kvarstår han som registrerad ägare samt är också förvaltare av fastigheten åt Human Bridge. För Human Bridges räkning uppbär han som förvaltare hyra av skolan för lokalerna. Det är också förvaltarens ansvar att tillse att betala skatt på hyresintäkterna. Erforderliga säkerheter har upprättats med Adamu för att garantera att förvaltarskapet fullföljs på önskat sätt. Det värdet som finns i fastigheten tillhör genom avtal Human Bridge och det gäller också för framtida utveckling. Beslut om en eventuell överlåtelse styrs av Human Bridge som, efter avdrag för skatt, erhåller den då aktuella likviden.

Förfarandet har möjliggjort en mycket kort förberedelse period och minskat arbetstid för att komma igång med den efterfrågade utbildningen. Värden i fastighet behärskas i framtiden av Human Bridge och hyra för lokaler belastar skolans verksamhet. Stor tacksamhet riktas till både Mulugojjam och Adamu Anley för det fantastiska bidrag de gett. Det har inte bara gett en snabb start utan också möjliggjort en skola som snabbare kan bli självbärande.

 

Human Bridge 2014 10 21