en
human bridge

22
nov

Bilder från läkarteamets arbete i Filippinerna

22 november, 2013

Teamet anländer      Förödelse1

Läkare patient   Läkare patient2


20
nov

Del av läkarteamet till Tacloban

20 november, 2013

För att det svenska läkarteam som nu finns på plats i Filippinerna ska användas på bästa sätt jobbas det på att en del av teamet ska åka till ön Leytes huvudort Tacloban. Den sjukvårdsutrustning som Human Bridge har skickat till landet kommer att fördelas efter behov.

Vill du vara med och stödja omkostnaderna för frakt, hantering av utrustning och det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet i Filippinerna? Human Bridge tar tacksamt emot din gåva.

Bankgironummer: 188-0772

Märk din gåva med ”Filippinerna”.

Tack för ditt bidrag!


19
nov

Ledningen på konferens i Chamonix

19 november, 2013

Under tisdag och onsdag denna vecka är en del av ledningen för Human Bridge på konferens i Chamonix, Frankrike. Konferensen, Equip Aid, är den första internationella sammankomsten för att utveckla arbetet med bistånd till länder där det behövs bättre sjukvårdsutrustning. Konferensen samlar deltagare från många olika länder och syftar till att skapa en dialog mellan de olika aktörer som deltar i denna typ av biståndsprojekt. På så sätt hoppas man kunna förbättra arbetet i praktiken med att sjukhus och anläggningar i utvecklingsländer får ett utökat lager av medicinsk utrustning, antingen genom direkta sändningar eller finansiella medel.


18
nov

Ändrat mål för läkarteamet

18 november, 2013

I samråd med myndigheterna i Filippinerna har fokus för läkarteamets insatser flyttats från Ormoc City till den mindre orten Concepcion på ön Panay. Concepcion är lika hårt drabbad och även den en plats som hamnat i skymundan för hjälpinsatser efter katastrofen. Detta innebär att det team med läkare och sjuksköterskor som skickats från Sverige är den första insatsen på platsen. Flygfrakten som gick iväg från Human Bridge i förra veckan kommer alltså att gå till Concepcion, men det långsiktiga arbetet med återuppbyggnad av Ormoc City fortsätter som planerat. Nu i veckan är personer från Star of Hope Philippines på plats i Ormoc City för att se vad som behöver göras för att åtgärda sjukhus och bostäder. En del i återuppbyggnadsarbetet är att företaget Plannja AB, Sverige, skänker 10 000 kvadratmeter takplåt för att upprusta bostäder i området.

Vill du vara med och stödja omkostnaderna för frakt, hantering av utrustning och det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet i Filippinerna? Human Bridge tar tacksamt emot din gåva.

Bankgironummer: 188-0772

Märk din gåva med ”Filippinerna”.

Tack för ditt bidrag!


15
nov

Sändningen till Ormoc lämnar Sverige

15 november, 2013

I dag går sändningen med sjukvårdsutrustning till den hårt drabbade staden Ormoc, Filippinerna. Den lämnade depån i Holsbybrunn på förmiddagen för att senare under dagen även lämna Sverige. Sändningen kommer att nå huvudstaden Manila på tisdag morgon lokal tid. Teamet med läkare och sjuksköterskor som lämnar Sverige i morgon lördag anländer till Manila under söndagen.

Vill du vara med och stödja omkostnaderna för frakt, hantering av utrustning och det långsiktiga återuppbyggnadsarbetet i en stad som Ormoc City? Human Bridge tar tacksamt emot din gåva.

Bankgironummer: 188-0772

Märk din gåva med ”Filippinerna”.

Tack för ditt bidrag!

Se inslaget i Aftonbladets TV om läget i Filippinerna, med Human Bridges verksamhetsledare Robert Bergman som gäst. http://tv.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/live/senaste/article25123.ab