en
human bridge

Finansiella bidrag

Att arbeta med materialbistånd innebär stora omkostnader. Materialet ska samlas in, kontrolleras, sorteras och levereras ut till mottagaren. Genom att stödja vår verksamhet finansiellt ger ni oss möjlighet att kunna utöka våra insatser och bidra med hjälp till fler människor.

Materiella bidrag

Våra insatser är beroende av att det finns material att fylla containrarna med. Vi tar gärna emot det ni har att erbjuda, så länge våra mottagare har behov av det. Det kan handla om sådant som sjukvårds- och handikapputrustning eller förbrukningsmaterial samt överblivna kläder och skor. Oavsett om det är en engångsgåva eller ett löpande samarbete – hör av er.

Minskade kostnader

Vår verksamhet är ständigt i behov av sådant som arbetskläder, fordon och kontorsutrustning. Minskade kostnader ger oss medel över för att utföra fler biståndsinsatser. Vill ni bidra till vårt arbete genom att minska våra kostnader – hör av er så hittar vi en form för vårt samarbete.