en
human bridge

Våra kärnområden

BISTÅND

Human Bridge har två huvudsakliga inriktningar:

  • Att samla in sjukhusutrustning, rekonditionera det och skicka det som bistånd för att användas där behoven är stora. Den här utrustningen kan vara livsavgörande.
  • Att samla in kläder som återanvänds eller säljs för att finansiera biståndssändningar.

MILJÖ

Miljöeffektivitet är något som ligger oss varmt om hjärtat och återanvändning och återvinning är nyckelord för den verksamhet som vi bedriver. Allt ifrån tandläkarstolar till skor får nya användare. Återanvändning är ur miljöperspektiv bland det effektivaste sättet att tillvarata jordens resurser.

Utöver de möjligheter som återanvändning ger finns också miljömedvetenhet som en drivkraft för Human Bridge. Vi vill inte bara arbeta med återanvändning av olika produkter utan också med återvinning. Idag slängs och bränns en stor mängd textiliter där istället textilfibern borde återvinnas. Genom att återvinna material tror vi att resurser kan frigöras för att genomföra biståndsprojekt. Detta är ett arbete som vi håller på att utveckla. Vårt kunnande inom insamling för återanvändning och återvinning vill vi sprida till våra partners i andra länder.

SOCIALA INSATSER

En viktig del i Human Bridges arbete är de sociala insatser vi kan erbjuda. I vår verksamhet har vi, förutom personal och volontärer, också möjlighet att erbjuda praktikplatser för människor som behöver arbetsträna. På så vis skapas sysselsättning och rehabilitering för arbetslösa och vår ambition är att kunna erbjuda en meningsfull gemenskap där alla ska känna sig välkomna. Vårt samarbete sker i huvudsak med kommuner och arbetsförmedlingen på de orter där vi finns.