en
human bridge

Vision

Human Bridge är en biståndsorganisation som arbetar för att hjälpa människor runt om i världen.

”Vi vill genom ett behovsanpassat materialbistånd utveckla och skapa en rättvisare global resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt.”

Genom att återanvända utrustning kan vi hjälpa människor att få rätt hjälp och sjukvård i sin närmiljö. Våra biståndsprojekt handlar främst om att utrusta sjukhus och att skänka kläder, skor och andra textilier till utsatta.

Human Bridges verksamhet har sin grund i en människosyn med alla människors lika värde. Det innebär att vår verksamhet inte begränsas av exempelvis etniska, religiösa eller politiska orsaker. Våra biståndsprojekt ser vi som samarbeten mellan oss och mottagaren. Vår önskan är att den lokala partnern är aktiv och medverkar i planeringen av insatsen. Projekten ska stödja människors möjlighet att växa som individer och att själva få bättre förutsättningar att skapa en fungerande tillvaro.