en
human bridge

Stöd oss

För människa och miljö – dubbelt hållbart

Sedan bildandet 2001 har Human Bridges arbete bestått i att utrusta sjukhus runt om i världen samt även bistå utsatta människor med förnödenheter. Leveranser av biståndsmaterial har gett människor tillgång till bättre sjukvård och bättre förutsättningar att klara sin vardag. Att ta tillvara och förvalta material här i Sverige och återanvända det ger ett mervärde för människor i andra delar av vår värld samtidigt som det också är en stor miljövinst i att återanvända redan producerade produkter så långt detta är möjligt, oavsett om det handlar om ett par byxor eller ett operationsbord.

Var med och stöd Human Bridges arbete för människa och miljö. Via menyn till vänster presenteras några sätt, hör av er om ni inte hittar något som passar er.

Noggranna kontroller – både externt och internt

Det är viktigt att du som stödjer Human Bridge känner dig trygg med att pengarna används på ett så bra och effektivt sätt som möjligt. Därför kontrolleras vår verksamhet noga. Läs gärna om hur vi använder våra medel i vår årsredovisning.

90-konto – en kvalitetsstämpel

Human Bridge har ett 90-konto. Det är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer och en garanti för att ditt bidrag används på bästa sätt. För att få ha ett 90-konto kräver Svensk insamlingskontroll att högst 25 procent av de totala intäkterna går till insamlingskostnader och administration samt medlemskostnader. För Human Bridge ligger den siffran på 2 procent 2017. Läs mer på insamlingskontroll.se 

Tryggt givande – för ökad transparens

Märkningen Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.

Läs mer om Giva Sverige och specifikt om Kvalitetskoden

Givarguiden – en vägledning till dig som givare

Givarguiden är ett verktyg som tillhandahåller översiktlig och jämförbar information om organisationer som arbetar med välgörenhet, för att underlätta för dig som givare att välja rätt. Läs mer på givarguiden.se