en
human bridge

Human Bridge BioMedical College
– Invigningkollage invigning

Bandklippning, tal och stor festmåltid var några av ingredienserna i invigningen av Human Bridges nya college (Human Bridge Biomedical College – HBBC) med en helt ny sjukvårdsteknikerutbildning. Utbildningen är mycket efterfrågad av Etiopiska myndigheter och därför fanns många representanter från olika myndigheter på plats under invigningen. Förhoppningen från Human Bridges sida är att kunna starta liknande utbildning på andra ställen i Afrika.

Lördagen den 18 januari 2014 var det invigning av Human Bridges nya college HBBC med sjukvårdsteknikerutbildning i Etiopien. Skolan finns i en stad som heter Debre Markos, cirka 30 mil norr om huvudstaden Addis Abeba. Där stödjer Human Bridge sedan tidigare utbildning av sköterskor och farmaceuter. Efter tre års intagningar förväntas skolan ha en total kapacitet på ca 900 elever.

När teknikerutbildningen nu drar igång finns ett fyrtiotal redan antagna elever och hälsovårdsministeriet förväntas inom kort skicka ytterligare mellan 100 och 150 elever till utbildningen. I början är flera av dem som går på skolan tekniker som redan har arbetat som sjukhustekniker men är dåligt utbildade.

Invigningen inleddes med bandklippning av minister Ayana Z. Workeneh från presidentkansliet. Han ansvarar för handels- och finansiell ledning i Etiopien. Sedan följde en rundvandring i de nyrenoverade lokalerna och tal av bland andra Adamu Anley (Human Bridges representant i landet), Bo Guldstrand (ordförande Human Bridge) och Allan Carlsson (projektledare för utbildningen genom Human Bridge). Huvudtalare var minister Ayana.

Bland invigningens omkring 250 deltagare fanns många viktiga ämbetsmän ända från Addis Abeba och regionshuvudstaden Bahar Dar. Förutom minister Ayana fanns många nationella och regionala hälsovårdschefer samt representant från utbildningsministeriet på plats. Stadens borgmästare och många myndighetsrepresentanter från regionen var också närvarande.

En av de stora tillgångar som förväntas hjälpa HBBC till framgång är den mycket kompetenta styrelsen med ett antal prominenta och kunniga fackexperter. Ordförande är Dr Asmamau, en av Etiopiens mest kända ambassadörer.

Utbildningen är den första i sitt slag i landet och invigningen har fått ett stort genomslag i både regionala och nationella medier. Det gjordes tv- och radiosändningar med reportage om skolan, dess utrustning och målsättning. Ett resultat av detta genomslag blev att hälsoministeriet uppmärksammat utbildningen och meddelat att de betalar för 150 elever. 

Lärarkåren på skolan kommer att bestå av ett team där bland annat två väl meriterade kubanska medicintekniker är stommen. Detta team kommer även att kompletteras av tekniker från Sverige som kommer att undervisa i vissa specialområden för att höja nivån på utbildningen.  

Anledningen till att Human Bridge vill starta en utbildning som denna är att hjälpa sjukhus att öka hållbarheten på deras utrustning, att få in ett tänk kring hur man kan förebygga att utrustning går sönder och hur man ska hantera materialet ur miljösynpunkt. Insatsen innebär att Human Bridge nu arbetar på områden där vi tidigare enbart levererat utrustning, vilket också blir en del i organisationens utveckling.

Skolan finns i dag tack vare ett gott samarbete mellan Human Bridge och myndigheter i Etiopien och det har varit ett efterfrågat projekt i landet.
– Det finns en ambitionsnivå hos de unga i Etiopien om att det kan bli bättre. Detta vill vi på Human Bridge ta hand om och sammanföra med våra resurser och vår kunskap, på så sätt kommer ungdomarna att nå långt, säger Allan Carlsson Human Bridge.

Human Bridges insatser är störst nu i uppbyggnadsskedet av utbildningen med upprustning av lokaler och att se till att utrustning kommer på plats. På sikt är målet att skolan ska bli självbärande. Förhoppningen är att kunna starta utbildningen även på andra ställen i Afrika.

HBBC