en
human bridge

CASH – Utbildning för lokalvårdare i Etiopien

IMG_5089

Ren vård är säker vård. Det har Hälsoministeriet i Etiopien insett. I januari ordnade Human Bridge, på förfrågan från Hälsoministeriet, en städutbildning i Addis Abeba. En utbildning som resulterade i mycket mer än bara kunskaper i städning.

Rena, ljusa lokaler med skinande golv där det inte bara ser rent ut, det luktar även rent. Det är den bilden många associerar till när de tänker på ett sjukhus. Men att det är rent på sjukhus är ingen självklarhet överallt. I Addis Abeba, Etiopiens huvudstad, finns det elva statliga sjukhus. Många av dem är gamla och det är mycket klagomål på städningen. Det är gott om anställda som har till uppgift att städa, men ändå är det svårt att hålla rent. Hälsoministeriet i Etiopien har insett att ”ren vård är säker vård” och drog därför i höstas igång ett arbete för att förändra situationen på landets sjukhus, med start i huvudstaden.

CASH
Programmet för förändringsarbetet på landets sjukhus går under namnet CASH – Clean And Safe Health facilities – och målet är att göra vårdinrättningar rena och komfortabla för patienter, skötare och personal. Hälsoministeriet uttrycker vikten av arbetet på följande sätt: “Rena sjukhus förbättrar kvaliteten på vården, förbättrar komforten för patienter, personal och besökare [… ] Rena sjukhus kommer också att minska vårdrelaterade infektioner vilket gör våra sjukhus säkrare.” Förhoppningen hos Hälsoministeriet är att kampanjen ska förbättra attityden hos personalen gentemot renlighet.

Förfrågan till Human Bridge
Human Bridge finns sedan 2011 registrerad som en NGO, Non Governmental Organisation, i Etiopien och har under mer än tio år försett ett flertal av landets sjukhus med utrustning. Tidigt i höstas fick Human Bridge en förfrågan från hälsoministeriet i Etiopien om att finnas med i förändringsarbetet genom att undervisa lokalvårdare på sjukhusen i Addis Abeba.

Human Bridge antog utmaningen och i november var Annika Ekholm Fröding, Elin Östberg och Emy Ekholm från Human Bridge i Etiopien för att göra en förstudie till projektet. Frågor som skulle besvaras var bland annat vad som ingår i lokalvårdarnas uppgift, vilka redskap de använder, huruvida det finns ett hygientänk, om materialet som används är rent och om det finns möjlighet att tvätta det. Många sjukhus i Addis Abeba är i dåligt skick och vid ombyggnation, som kan ta flera år, är det vanligt att rinnande vatten blir en bristvara. Detta innebär att det är svårt för personalen att hålla hygienen och att ha tillgång till rent vatten.

– När vi kom in i ett av lokalvårdarnas rum satt de och åt nationalrätten Injeera, som man äter med händerna, berättar Elin Östberg kommunikatör Human Bridge. Bara tanken på att de inte haft möjlighet att tvätta sig efter sina arbetsuppgifter och sedan satt sig för att äta med händer som kan bära spår av både det ena och det andra, var ganska skrämmande. Det handlar om deras hälsa. De ska inte behöva utsätta sig för fara när de går till sitt jobb för att städa. Det är tillräckligt riskfyllt ändå att jobba på ett sjukhus där många allvarliga sjukdomar behandlas.

Under besöket i Addis Abeba kunde det konstateras att den kommande utbildningen behövde innehålla de mest grundläggande principerna när det gäller städning: använd rent material och städa från rent till smutsigt. Tillsammans med hälsoministeriets Dr. Abraham Endeshaw Mengistu, Director of Medical Services, bestämdes utbildningens datum till 19-30 januari i år.

Utbildare från Regionservice
Malin Ulander (t h i bild) jobbar på
Regionservice i Göteborg. Tillsammans
med fyra kollegor håller hon bland annat i
lokalvårdsutbildningar. Hon är van vid att
undervisa personer som inte har svenska
som modersmål och att arbeta med tolk.
När hon fick frågan från Human Bridge
om att bli den som skulle hålla i
undervisningen behövde hon inte
lång betänketid.
Malin o Lotte

– Oj vad spännande, tänkte jag, och lite skrämmande. Jag åker inte ensam, men får jag ta med mig någon så tvekar jag inte en sekund, säger hon om första tankarna vid frågan.

Ensam skulle hon inte bli. Kollegan Lise-Lotte Boring (t v i bild) blev lika entusiastisk när frågan från Malin kom och tillsammans påbörjade de arbetet med att bestämma nivån på utbildningen och att ta fram ett utbildningsmaterial som skulle översättas till både engelska och amarinja, det officiella språket i Etiopien.

– Med tanke på att vi bara hade ett visst antal dagar på oss för utbildningen valde vi att fokusera på det allra viktigaste, hur man hindrar smittspridning, berättar Malin.

Varken Malin eller Lise-Lotte har varit i ett land som Etiopien innan och för att de skulle kunna koncentrera sig på utbildningen under tiden i landet skulle Annika Ekholm Fröding, ansvarig för projektet från Human Bridge, följa med.

– I ett land som Etiopien är det så mycket som blir nytt vid första besöket, berättar Annika. Det är en ny kultur, trafiken är betydligt intensivare än i Sverige, maten, ja det är i mycket som man kan behöva någon med sig som varit där tidigare.

Renlighet handlar om attityd
Efter några månaders förberedelse och en nytillagd etiopisk helgdag som sköt upp utbildningens start med en dag kunde det hela dra igång på allvar tisdagen den 20 januari i Addis Abeba. Det var ett 50-tal personer som samlades i ett konferensrum på stadens äldsta sjukhus Black Lion. Deltagare första dagen var sjukhusdirektörer, hälsoinspektörer, personer från hälsoministeriet och andra ansvariga.

Robert Bergman, verksamhetsledare
Human Bridge, höll ett invigningstal och
representanter från Hälsoministeriet
berättade om bakgrunden till och syftet
med utbildningen innan det var dags för
Malin och Lise-Lotte att berätta om vilka
delar utbildningen skulle innehålla.
– Det finns en medvetenhet hos
Hälsoministeriet om att renlighet handlar
om attityd, förklarar Annika. Därför var
det viktigt att även sjukhusledning och
andra ansvariga var delaktiga i
utbildningen för att på så sätt kunna
åstadkomma en långsiktig förändring.
Robert tal


Stort intresse för utbildningen
Den andra dagen samlades deltagarna från dag ett och tog tillsammans fram punkter angående vad som behövde åtgärdas för att lokalvårdarna skulle kunna följa de riktlinjer som gavs i utbildningen.

Utbildningens tredje dag och framåt var det dags för lokalvårdarna själva. Intresset kring att få delta visade sig vara väldigt stort och när deltagarantalet första dagen uppgick till 50 istället för det från början planerade 15 fick Annika och de andra helt enkelt be några att komma tillbaka dagen därpå istället. Totalt blev det 160 lokalvårdare från Addis Abebas elva statliga sjukhus som deltog och fick ett certifikat för deltagande i utbildningen.

Behov av att få bli sedda
Under alla utbildningsdagar fanns en
representant med från Hälsoministeriet
som lyssnade på deltagarnas frågor och
synpunkter. Och de var många.
Lokalvårdarna hade ett stort behov av att
få diskutera sin situation och utbyta
erfarenheter. Det handlade om brist på
material, brist på skyddsutrustning,
svårstädade rum på grund av patienters
många anhöriga, dålig attityd hos övrig
personal med mera.
IMG_5008

– Deltagarna hade ett enormt behov av att få ventilera och bli sedda och det behovet blev tillfredsställt, berättar Malin.  Vi oroade oss innan vi åkte för hur vi skulle skapa kontakt med deltagarna, men den oron var helt obefogad. Jag upplevde diskussionerna som otroligt givande och kanske den viktigaste delen i utbildningen.

Mer än bara städkunskaper
Lokalvårdarna har fått med sig kunskaper om vilket material de behöver och även metoder för hur de ska kunna arbeta i dagsläget med de förutsättningar de har. Men det viktigaste som utbildningen förde med sig var ändå inte hur man ska städa ett rum på rätt sätt. Lokalvårdarna har blivit uppmärksammade, erkända och de har fått känna att de gör ett viktigt jobb.

– I Etiopien är ett städjobb oerhört lågt
ställt, berättar Annika. De som städar ute
på stadens gator skyler ansiktet för att de
skäms för att jobba som städare. Den här
utbildningen har gett lokalvårdarna en
möjlighet att få känna sig stolta. Det är
inte bara upp till dem att sjukhusen är
rena, det är all personals ansvar, men nu
är det lokalvårdarna som har
kunskaperna, de ligger ett steg före.När Lise-Lotte och Malin sa att de är
stolta som lokalvårdare applåderade och
jublade alla.
IMG_4970

Hopp om förändring

Alla som varit inblandade i utbildningen från Human Bridge och Regionservice tror på en hållbar förändring på Etiopiens sjukhus. Ett första viktigt steg som redan är taget är att Hälsoministeriet har insett vikten av ett rent sjukhus och att man är beredd att göra något åt det.

– Utbildningsmaterialet som de fick med sig är detaljerat med bilder och det kan de enkelt föra vidare till andra, säger Annika och berättar att tanken hos Hälsoministeriet är att CASH-programmet ska nå ut till alla 170 statliga sjukhus i Etiopien.

Eftersom Hälsoministeriet fanns med vid utbildningen fick de insikt i hur situationen ser ut för lokalvårdarna och de får en möjlighet att göra något åt det. Genom utbildningen har de nu fått ett annat koncept för utbildning än de haft innan och det kommer att fortsätta att ges kurser av det här slaget där deltagarna får möjlighet att diskutera och lyfta frågor som de bär på. Träffarna ger möjlighet att jämföra mellan olika sjukhus och utbyta erfarenheter.

De första grundläggande åtgärderna som kan göras för att underlätta lokalvårdarnas arbete är att införskaffa en tvättmaskin till varje sjukhus så att det finns möjlighet att få rent material samt att ge lokalvårdarna skyddskläder och ett utrymme som är deras.

– Under en av diskussionerna kom det fram att några av lokalvårdarna får träffas inne på sjuksköterskornas toalett för att de inte har någon annanstans att vara. Där inne har de sitt material och där inne får de äta. Om någon sköterska behöver gå på toaletten får de gå ut, berättar Annika och säger att det är viktigt att Hälsoministeriet står för mycket av kostnaderna för materialet så att det inte hänger på varje enskilt sjukhus förutsättningar.

Uppföljning och kvalitetsmätning
För att de ansvariga på varje sjukhus ska kunna följa upp och se hur städningen sköts enligt de nya riktlinjerna har Regionservice tagit fram ett material för kvalitetsmätning, något som det fanns en stor efterfrågan på redan vid besöket i november.

Clean Care is Safer Care – ren vård är säker vård – var utbildningens slogan och efter en lyckad utbildning finns det nu hopp om en förbättrad situation på Addis Abebas sjukhus.

Fekerj Fekerj är lokalvårdare på ett av Addis Abebas
sjukhus. Som lokalvårdare tjänar hon omkring
250 kr i månaden. Arbetsdagarna för en
lokalvårdare är antingen 8 timmar dag eller 16
timmar natt, utan något ob-tillägg för nattpassen.
Fekerj uttrycker glädje över att ha fått delta i
utbildningen, som är den enda hon någonsin fått.
– Nu både känner jag mig stolt och vet att jag
behövs, säger hon.