en
human bridge

Administratör bistånd sjukvårdsutrustning

[publicerad 2023-09-01]

För att fortsätta utveckla, följa upp och sköta administrativa arbetsuppgifter direkt relaterade till Human Bridge omfattande biståndsarbete med sjukvårdsutrustning och förbrukningsmaterial, behöver vi nu en administratör.  

 

Huvudarbetsuppgifter: 

 • Vårda relationer med givare för att säkra materialinflödet 
  • Uppsökande och kontaktskapande kommunikation  
  • Feedback på skänkt utrustning  
  • Återrapportering – mottagna volymer och genomförda biståndssändningar   
 • Intern kvalitetsuppföljning av hanteringen av skänkt utrustning  
 • Uppföljning tillsammans med mottagare  
 • Uppföljning tillsammans med samarbetspartner  
 • Dokumentation av rutiner gällande materialinflöde  
 • Deltagande i fortsatt utveckling av rutiner för användning av relevanta systemstöd

Dessutom omfattar tjänsten en beredskap att kunna bidra i administrativa arbetsuppgifter i logistiken kring biståndssändningar.  

För att trygga och ytterligare utveckla Human Bridge givarsamarbeten söker vi nu en administratör med huvudfokus på att vårda relationerna med givare av sjukvårdsutrustning. Våra många och goda samarbeten har hittills givit oss möjlighet att genomföra biståndssändningar som ger säkrare, bättre och mera tillgänglig sjukvård som räddar liv. Behoven i omvärlden är större än tillgängliga resurser och vi siktar ständigt på att utveckla både våra arbetssätt och flera samarbeten i syfte att kunna öka våra insatser.  

I denna roll ingår att hålla kontakten med nuvarande samarbetsparter inom svensk sjukvård. Både vårdgivare och producenter av utrustning och förbrukningsmateriel. Vi vill trygga materialinflödet och samtidigt öka antalet samarbetsavtal.  

All skänkt utrustning – alltifrån enkla produkter till tekniskt avancerade – gås igenom, rengörs och kontrolleras. En mindre del av den genomgångna utrustningen skrotas ut pga att reparationskostnader för att nå våra kvalitetskrav skulle bli för stora. Eftersom vi är motiverade av  den nytta som går att uppnå genom återanvändning av sjukvårdsutrustningen, vill vi fortsätta att  utveckla  kommunikation och återkoppling omkring den utrustning vi får. Vi vill bli ännu bättre på att berätta om all den förbättrade sjukvård som möjliggörs genom den utrustning som skänkts i Sverige och som Human Bridge hanterar. Vi vill hålla i initiativet och även bjuda in flera vårdgivare, beslutsfattare och medarbetare att bli delaktiga igenom att skänka produkter till Human Bridge.   

Tjänsten är placerad i Holsbybrunn men omfattar även en del resande inrikes för att informera, för att bidra till flera samarbeten.  

Det är en stor mängd olika och vitt skilda typer av produkter som ingår i begreppet sjukvårdsutrustning. Bredden i de behov som finns representerade hos mottagarna ska huvudsakligen matchas med den bredd av utrustning som erbjuds till Human Bridge.  

Därför är det av vikt i denna roll att först snabbt lära sig huvudgrupperna av produkter, så att dialogen med både givare och medarbetare inom Human Bridge förs framåt. Helt färdiga eller fullärda blir vi aldrig eftersom ny och förbättrad utrustning alltjämt tas i bruk. 

Materialinflöde behöver samordnas med efterkommande processteg i verksamheten. Intern kvalitetskontroll och arbetsrutiner samordnas med närmaste chef, kvalitetsutvecklare, logistiksamordnare och arbetsledare på våra olika anläggningar och depåer.  

Några egenskaper du behöver för att lyckas väl i denna roll: 

 • Smidig och tydlig kommunikation muntligt och skriftligt är avgörande i såväl kontakten med våra givare externt som våra medarbetare internt.  
 • Nyfikenhet och vilja att lära och förstå är viktig för att själv kunna bidra, men också för att kunna kommunicera effektivt med både givare och internt. 
 • Förmåga att skapa ordning och arbeta strukturerat är både motiveringen till och grundförutsättningen för att skapa och utveckla goda rutiner. Vi siktar på att göra bättre och konsekvent göra rätt.  
 • Ödmjukhet och respekt för den erfarenhet som redan finns uppbyggd. Med god  fingertoppskänsla byggs trygga samarbeten och en skapande dialog.   

Huvudändamålet för vår verksamhet – att utföra materialbistånd för människa och miljö – är det som motiverar oss. Drivkraften behöver därför vara att ju mer effektiva och kloka vi är, desto fler och bättre biståndsinsatser kan vi genomföra. 

Tidigare erfarenhet av arbete med sjukvårdsutrustning är meriterande, men inte ett krav. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, du behöver dock kunna hantera svenska och engelska i både tal och skrift.  

Krav: B-körkort  

Tjänsten är på 100%, tillsvidareanställning med placering på vårt huvudkontor i Holsbybrunn.
Tillträde snarast möjligt enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns och vi tillämpar provanställning. 

 

Vill du utvecklas tillsammans med oss? 

Vill du veta mer om tjänsten så är du välkommen att kontakta direktor Robert Bergman 0709-37 33 10

Ansökningshandlingar med CV och kort presentation mejlar du till Jörgen Sköld, HR-chef för Human Bridge. Märk din ansökan ”Administratör bistånd” i mejlet till jorgen.skold@humanbridge.se  

Vi hanterar ansökningarna löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. 

Vi kan komma att spara din ansökan för framtida rekrytering.
Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR.