en
human bridge

03
jan

18 218 julklappar 2018

3 januari, 2019

1Nu har julklapparna från Aktion Julklappen 2018 nått fram. Klapparna som sprider julglädje hos barn i några av Europas fattigaste länder.
Månadsbrev 1 2019


27
jun

Human Bridge besöktes av Nordkoreas ambassadör

27 juni, 2018

En delegation från Nordkorea, ledd av landets ambassadör till Sverige, besökte Human Bridge på midsommardagen för samtal om möjliga humanitära insatser i landet. Att behov finns råder det inget tvivel om, detta bekräftades av ambassadören tillsammans med representanter från sjukvården i Nordkorea. Människor lider eller dör för att den vård som kan erbjudas begränsas av bristande tillgång till såväl basmaterial som mer avancerad utrustning.

Human Bridge ger stöd till människor oavsett etnisk tillhörighet, religiös eller politisk övertygelse.
– Det är enkelt att hävda detta i teorin, när verkligheten tränger på ställs förstås ett sådant påstående på sin spets. Att nöden är stor i Nordkorea vet vi, hur vi ställer oss till att bistå på det sätt som Human Bridge kan och har resurser till får vi återkomma till. I samtalet med människor förstår vi att vädjan grundas på verkliga behov. Detta har vi att ta ställning till, säger Robert Bergman, direktor på Human Bridge.


07
jun

Årsberättelsen 2017 är här

7 juni, 2018

Tack vare nya avtal med kommuner, avfallsbolag och bostads­bolag har Human Bridge under 2017 kunnat öka volymen insamlade textilier och skor med ca 14 %, jäm­fört med föregående år. De totala intäkterna för verksamheten ökade med 13 miljoner från året innan. Detta har resulterat i att totalt 2 231 ton biståndsmaterial kunnat levereras i 204 sändningar till 23 länder.

Avtal och samarbeten med såväl landsting som en­skilda sjukhus i Sverige ger Human Bridge möjlighet att ta hand om utrangerad sjukvårdsutrustning som sedan rekondi­tioneras, testas och förses med manual innan den skickas som bistånd till sjukhus runt om i världen. Under 2017 levererade Human Bridge 668 ton sjukvårdsutrustning till mottagande sjukhus och organisationer. Läkare i Moldavien har fått tillgång till eftertraktad nödvändig utrustning, en klinik på landsbygden i Tanzania kan hållas öppen genom att den försetts med material och människor på flykt via de grekiska öarna kan få hjälp genom utrustade ambulanser.

Genom samverkan kring insamling av textil frigörs medel till att finansiera biståndssändningar samt att kläder och skor kan gå till återanvändning i biståndsinsatser. Denna verksamhet ger även möjlighet till människor i Sverige att få arbetsträna och få känna social tillhörighet.

För att möjliggöra de 204 biståndssändningarna krävs ett omfattande logistikarbete, inom Sverige och ut ur Sverige. I 2017 års årsberättelse med årsredovisning från Human Bridge kan du läsa om vilken nytta leveranserna av biståndsmaterial gör och allt arbete i Sverige som möjliggör sändningarna.

Human Bridge Årsberättelse 2017


04
maj

Insamling av sjukvård i större delar av landet

4 maj, 2018

Human Bridges insamling av utrangerad sjukvårdsutrustning sträcker sig över större delar av Sverige. Samarbete med Region Norrbotten finns sedan i början av 2016 då regionen behövde en ny partner som uppfyllde kraven som finns på biståndsförmedlingen.

Peter Gillnäs har arbetat som utredare på Region Norrbotten och hade då som sidouppgift att vara regionens biståndshandläggare, något han lämnade över till sin efterträdare under 2017. Under hans nästan 15 år vid uppgiften skickades 35 långtradare med utrustning och material från Boden för att fortsätta ut i världen. Sju av dessa långtradare har skett inom samarbetet med Human Bridge.
– Efter dialog med Human Bridge om vilken typ av material, hjälpmedel eller utrustning vi har och vilket behov som finns samlar vi materialet på en plats, säger Peter Gillnäs och fortsätter. Det har fungerat mycket bra under tiden med Human Bridge.

När det finns tillräckligt med material för att fylla en långtradare beställs frakt från Boden till huvuddepån i Holsbybrunn av Human Bridge. Då det inte är Human Bridges egen personal som hämtar bistår regionen med lastningshjälp för att materialet ska fraktas så säkert som möjligt den långa vägen.

Efter den 1 271 kilometer långa vägen till Holsbybrunn, kontrolleras materialet och packas på en annan bil eller i container för att sedan ge sig ut på en minst lika lång resa till.


21
dec

God Jul och Gott Nytt År!

21 december, 2017