en
human bridge

20
feb

668 ton ger tryggare sjukvård

20 februari, 2018

Fler personer har kunnat gå igenom livsnödvändiga operationer, fler barn har kunnat förlösas säkert och fler har kunnat få de hjälpmedel de behöver.

Det gångna året är summerat och resultatet visar att mängden utskickad sjukvårdsutrustning från Human Bridge fortsätter att öka. Resultatet för 2017 blev 668 ton sjukvårds-
utrustning som lämnat Sverige för att fortsätta ge människor världen över större och tryggare tillgång till sjuk- och hälsovård. Exempelvis har både nya och befintliga sjukhus fyllts med utrustning, läkarteam har tagit vården till människors hem och närhet och organisationer har gett människor med funktionsnedsättning förutsättningar att klara sin vardag.


16
feb

Flytten i Holsbybrunn pågår

16 februari, 2018

Flytten till Human Bridges nya lokaler i Holsbybrunn sker etapp för etapp. Lokaler förbereds och anpassas till verksamheten samtidigt som en del material och utrustning redan börjat flytta in.


05
dec

Internationella frivilligdagen – Human Bridges äldsta volontär

5 december, 2017

En septemberonsdag på Human Bridges sortering i Gnosjö är det god stämning. Dagens grupp är i full gång med att gå igenom säckar med textilier som skänkts. I den här gruppen finns Human Bridges äldsta volontär. 89 år gammal fortsätter Reinhold vecka efter vecka att komma till lokalen i Gnosjö för att vara med och dra sitt strå till stacken. Någon ålder märks inte när han synar och sorterar kläderna, den märks bara i alla de berättelser och den historiekunskap han besitter. Något han gärna delar med sig av till sina medarbetare.

– Jag hängde på hit 1994 och sedan har jag fortsatt. Jag trivs väldigt bra, det har aldrig varit några problem att gå hit, säger Reinhold. De övriga fem i onsdagsgruppen instämmer i att det aldrig känns motigt att gå till sorteringen, gemenskapen är bra och det känns viktigt att vara med och göra en insats.

I dag är det internationella frivilligdagen med syftet att lyfta allt det ideella arbete som görs lokalt, nationellt och internationellt. Den tid som volontärer lägger ner på någon av Human Bridges anläggningar är väldigt värdefull för verksamheten. Totalt är det omkring 120 volontärer som är med och bidrar till Human Bridges arbete för människa och miljö. Tack för era insatser!


04
dec

Dina gamla skor blir någon annans nya

4 december, 2017

Scorettgruppen har tagit initiativet till att under december månad driva kampanjen ”Give. Buy. Get” tillsammans med Human Bridge. En kampanj där Scorettgruppens kunder får lämna in sina begagnade men fullt funktionsdugliga skor i någon av deras butiker och i utbyte få en värdecheck att handla nya för. Skorna påbörjar sedan en resa och genom Human Bridge får en medmänniska i ett land som Rumänien eller Irak ett par ”nya” skor.

– Vi vill med denna kampanj uppmärksamma våra kunder på skornas livscykel så att den blir så lång som möjligt, istället för att bli till avfall i ett för tidigt skede. Vi ser att vi både förlänger skornas livslängd samtidigt som vi kan hjälpa behövande, säger Sophie Arnesved, CSR-ansvarig på Scorettgruppen.

Human Bridges textilinsamling (insamling av kläder, skor och accessoarer) sker främst genom drygt 2 000 insamlingsbehållare i Sverige i samverkan med kommunala avfallsbolag och fastighetsägare. Samarbeten finns även med klädkedjor och andra företag i Sverige där exempelvis reklamationer och restpartier levereras till Human Bridge. Detta material möjliggör på olika sätt biståndssändningar av sjukvårdsutrustning samt kläder och skor till mottagare i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

– Vi har sedan ett par år tillbaka ett stående samarbete med Human Bridge, där vi skänker de skor som vi på ett eller annat sätt inte kan sälja, säger Sophie Arnesved. Vi går även igenom alla reklamationer för att se till så att alla som är i användbart skick går till återanvändning genom Human Bridge. Vi vill nu uppmärksamma våra kunder på vad vi gör och att de också kan hjälpa till.

Under december månad går även pengarna från påsförsäljningen i Scorettgruppens butiker till Human Bridges arbete.


09
nov

Teknikerstudenter har tagit examen

9 november, 2017

Tre år av undervisning och studier är nu över. I somras tog de första teknikerstudenterna på Human Bridge BioMedical College sin examen.

Utbildningen till sjukhustekniker på Human Bridge BioMedical College i Etiopien startades för drygt tre år sedan på uppdrag av Hälsoministeriet i landet. Syftet är att hjälpa sjukhus att öka hållbarheten på deras utrustning, att få in ett tänk kring hur man kan förebygga att utrustning går sönder och hur man ska hantera materialet ur miljösynpunkt.

I juli tog den första kullen sin examen. De flesta av studenterna har haft möjlighet att gå på skolan tack vare att Hälsoministeriet sponsrat deras utbildning. Engagerade studenter har gjort sitt yttersta under utbildningen för att bli kompetenta sjukhustekniker och de allra flesta går direkt från skolan till ett jobb.