en
human bridge

20
feb

668 ton ger tryggare sjukvård

20 februari, 2018

Fler personer har kunnat gå igenom livsnödvändiga operationer, fler barn har kunnat förlösas säkert och fler har kunnat få de hjälpmedel de behöver.

Det gångna året är summerat och resultatet visar att mängden utskickad sjukvårdsutrustning från Human Bridge fortsätter att öka. Resultatet för 2017 blev 668 ton sjukvårds-
utrustning som lämnat Sverige för att fortsätta ge människor världen över större och tryggare tillgång till sjuk- och hälsovård. Exempelvis har både nya och befintliga sjukhus fyllts med utrustning, läkarteam har tagit vården till människors hem och närhet och organisationer har gett människor med funktionsnedsättning förutsättningar att klara sin vardag.


03
jan

19 995 julklappar 2017

3 januari, 2018


Foto: Håkan Flank för Läkarmissionen

Klapparna i 2017 års Aktion Julklappen har nått fram. Paket har öppnats, leenden har spridits och hopp har tänts hos barn i östra Europa.

Av de 19 995 st julklappar som samlades in nådde tre barnen på bilden: Antonia, Darius och Nicolas. Barnen bor med sin familj, bestående av tre generationer (pojkarna är morbröder till Antonia), i ett hus som de får låna i några år. Huset har varken el, vatten eller toalett inomhus och familjen har inte råd att köpa ved för att få det varmt. Här – mitt i en hård och tuff tillvaro sprider ett paket från någon i Sverige en sådan glädje och barnen får vara just barn för en liten stund och glömma de bekymmer som annars omger dem.


04
dec

Dina gamla skor blir någon annans nya

4 december, 2017

Scorettgruppen har tagit initiativet till att under december månad driva kampanjen ”Give. Buy. Get” tillsammans med Human Bridge. En kampanj där Scorettgruppens kunder får lämna in sina begagnade men fullt funktionsdugliga skor i någon av deras butiker och i utbyte få en värdecheck att handla nya för. Skorna påbörjar sedan en resa och genom Human Bridge får en medmänniska i ett land som Rumänien eller Irak ett par ”nya” skor.

– Vi vill med denna kampanj uppmärksamma våra kunder på skornas livscykel så att den blir så lång som möjligt, istället för att bli till avfall i ett för tidigt skede. Vi ser att vi både förlänger skornas livslängd samtidigt som vi kan hjälpa behövande, säger Sophie Arnesved, CSR-ansvarig på Scorettgruppen.

Human Bridges textilinsamling (insamling av kläder, skor och accessoarer) sker främst genom drygt 2 000 insamlingsbehållare i Sverige i samverkan med kommunala avfallsbolag och fastighetsägare. Samarbeten finns även med klädkedjor och andra företag i Sverige där exempelvis reklamationer och restpartier levereras till Human Bridge. Detta material möjliggör på olika sätt biståndssändningar av sjukvårdsutrustning samt kläder och skor till mottagare i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern.

– Vi har sedan ett par år tillbaka ett stående samarbete med Human Bridge, där vi skänker de skor som vi på ett eller annat sätt inte kan sälja, säger Sophie Arnesved. Vi går även igenom alla reklamationer för att se till så att alla som är i användbart skick går till återanvändning genom Human Bridge. Vi vill nu uppmärksamma våra kunder på vad vi gör och att de också kan hjälpa till.

Under december månad går även pengarna från påsförsäljningen i Scorettgruppens butiker till Human Bridges arbete.


16
nov

Ett gammalt samarbete – Värnamo sjukhus

16 november, 2017

Ett av de sjukhus som Human Bridge har haft samarbete med under längst tid är Värnamo sjukhus. Redan när Human Bridge startade sin verksamhet 2001 fanns ett pågående samarbete. Under största delen av den här tiden har kontakten skett med en och samma person – serviceledare Bengt Holmström. Bengt har arbetat med olika uppgifter på Värnamo sjukhus sedan 1975. Först som vårdbiträde och nu i snart 20 år i vaktmästeriet.

När någon avdelning på sjukhuset, exempelvis MTA (medicinteknisk apparatur) eller Regionservice, ska göra sig av med utrustning och material hamnar det hos Bengt som sedan sorterar vad som är gångbart och inte.
– Är det fortfarande gångbart – då skänker vi, är det trasigt – då slänger vi. Jag försöker att ha en bra planering så när det börjar fylla på med utrustning som står i lager hör jag av mig till Human Bridge i god tid för att det ska passa bra för dem att hämta. Samarbetet fungerar väldigt bra, det har aldrig varit något problem, säger Bengt.


01
nov

Nu börjar Aktion Julklappen!

1 november, 2017

Nu äntligen börjar Aktion Julklappen på riktigt! Från och med i dag har du möjlighet att lämna in din julklapp på något av inlämningsställena. Här i Holsbybrunn är vi redo för julen och väntar spänt på resultatet av årets kampanj.
Bli en julklappshjälte du med!

Mer om kampanjen: http://www.humanbridge.se/aktuellt/aktion-julklappen-sprid-julstamning-ostra-europa/