en
human bridge

21
aug

De sprider liv och ljus bland Bukarests gatubarn

21 augusti, 2015

Sedan 1995 har organisationen Liv och Ljus, Rumänien, arbetat för de barn som lever på Bukarests gator. Deras arbete är indelat i tre områden: prevention, integration och reintegration.

Prevention
I det förebyggande arbetet handlar det om att ge stöd åt familjer som lever under svåra förhållanden och ge dem den hjälp de behöver för att klara tillvaron och inte behöva splittras.

För de barn där det gått så långt att de hamnat på gatan erbjuder Liv och Ljus ett så kallat akutcenter dit barnen får komma för ett mål mat och kläder.

Reintegration
Målet med Liv och Ljus verksamhet är att barnen som lever på gatan i första hand ska kunna återförenas med sina biologiska familjer eller släktingar, eller få bli del av en fosterfamilj. Vid en återförening får familjen stöttning i att kunna leva tillsammans och i att kunna leva ett självständigt liv. I de fall där en återförening inte är möjlig finns får barnen bo på Liv och Ljus center där de får del av allt som ett hem innebär.

Integration
När barnen på centret blir 18 år får de flytta till en annan byggnad där de får stöttning i att leva ett mer självständigt liv innan det är dags att lämna centret och integreras i samhället. Många av dessa ungdomar är 18 år på pappret, men kanske inte mer än 14 år i sättet att vara. Allt på grund av den historia de bär på. Därför behöver de extra stöttning för att kunna förbereda sig inför framtiden.

Organisationen har nyligen startat en liknande verksamhet i grannlandet Moldavien där 40 % av alla barn inte har möjlighet att gå i skolan på grund av att de saknar kläder och mat.

Human Bridge levererar kläder, sjukvårdsmaterial och handikapphjälpmedel till Liv och Ljus. Under förra året gick tre leveranser till organisationen, därutöver tog Liv och Ljus emot och delade ut drygt 5 000 julklappar från Aktion Julklappen och är en av mottagarna även i årets kampanj.

Florin Ianovici, generaldirektör för organisationen, och Dan Porut, biträdande direktör, har den här veckan varit i Sverige för att besöka sina två svenska samarbetspartners – Human Bridge och Läkarmissionen. Besöket på huvudlagret i Holsbybrunn fick dem att förundras över att det ligger så mycket mänskligt arbete bakom varje sändning och tacksamheten för den hjälp som utgår till Liv och Ljus blev ännu större.

DSC00603


23
jun

Besök från Bahir Dar, Etiopien

23 juni, 2015

IMG_0971
Det nya sjukhuset i Bahir Dar.

Bahir Dar är en stad som ligger i Amahararegionen i nordvästra Etiopien. I staden finns ett sjukhus dit Human Bridge levererat material vid ett par tillfällen genom åren. Nu har universitetet i staden byggt ett nytt sjukhus med 400 sängplatser som ska stå färdigt om tre månader. Men även det nya sjukhuset behöver fyllas med material och i dag har representanter från sjukhuset och universitetet i Bahir Dar varit och besökt Human Bridge i Holsbybrunn för att titta på verksamheten och diskutera behov av utrustning.

DSC00571


20
maj

Besök från Gekås

20 maj, 2015

DSC00455

I maj för tre år sedan drog Human Bridge och Gekås i Ullared tillsammans igång Textilreturen. Textilreturen ger besökare till Gekås möjlighet att lämna in begagnade kläder, skor och textilier i samband med ett besök på varuhuset. Även överskottsvaror från försäljningen på Gekås går vidare till Textilreturen. Det inlämnade materialet hanteras sedan av Human Bridge och används antingen till biståndsinsatser med kläder och skor eller till försäljning till sorteringsbolag för att finansiera biståndsinsatser med sjukvårdsmaterial och andra förnödenheter. I dag har Gekås VD Jan Wallberg tillsammans med byggchefen för Gekås Tommy Johansson varit på besök på Human Bridge i Holsbybrunn för att se vad det insamlade materialet är med och bidrar till.

Bilden: fr.v. Tommy Johansson, Annika Ekholm Fröding, Jan Wallberg, Klaus Rosinski och Robert Bergman framför balar med material från Gekås.


20
mar

Besök från Gondar, Etiopien

20 mars, 2015

DSC00221

Human Bridge har ett nära samarbete med Hälsoministeriet i Etiopien vilket innebär att vi kan leverera material till sjukhus i flera regioner. I enlighet med vår policy har vi avtalat med Hälsoministeriet om att de bidrar till kostnadstäckning för en del av hanterings- och fraktkostnader som uppstår i anslutning till varje leverans. I staden Gondar, i nordvästra Etiopien, har ett nytt sjukhus med flera byggnader byggts och är färdigt att börja användas inom några månader. Sjukhuset i Gondar, med 300 sängplatser, har ett upptagningsområde på nästan sex miljoner människor och det nya sjukhuset med 1000 platser kommer att göra stor skillnad.

Den här veckan är presidenten av Gondars universitet, Professor Mengesha Admassu, på besök i Sverige tillsammans med två ytterligare representanter från universitetet på inbjudan av Human Bridge. De besökte i tisdags Human Bridges huvudlager i Holsbybrunn för att se verksamheten och diskutera innehållet i kommande sändningar samt andra former av samarbete. Annika Ekholm Fröding visade runt på lagret och gick igenom innehållet för de två containrar som lämnar Human Bridge den här veckan med Gondar som mål.

Annika följde även med sällskapet för ett studiebesök på operation, Höglandssjukhuset, för att titta på den moderna hybridsalen. Även ett snabbt besök på intensivvårdsavdelningen hanns med.

DSC00241

 

Gamla sjukhuset.

DSC02061

 

Nya sjukhuset.

DSC02111


10
mar

Besök i Ukraina

10 mars, 2015

Johan på huvudkontoret i Holsbybrunn är nyss hemkommen från Ukraina där han har besökt några av Human Bridges mottagande organisationer. En av dessa är League. Organisationen bildades 2006 genom att 11 välgörenhetsorganisationer gick samman. I dag finns de i hela Ukraina.
– Vårt fokus är handikappade barn och sjukhus, men situationen med konflikten i öst gör att vi också jobbar med interna flyktingar, säger Valentina som arbetar i organisationen.

Dagens lastbil med sjukvårdsutrustning från Human Bridge ska gå till League.

– Organisationen bad mig tacka Human Bridge och alla givare. Hjälpen är väldigt värdefull just nu, säger Johan.