en
human bridge

24
maj

Sjukvård till Bahir Dar

24 maj, 2017

Human Bridge har under det senaste året utökat sitt samarbete med Hälsoministeriet i Etiopien genom leveranser av material och utrustning till ett nybyggt sjukhus i Bahir Dar.

Det nybyggda sjukhuset Bahir Dahr ligger i området Amhara i Etiopien och dit har Human Bridge levererat sex stycken containrar med material under 2016. Arbetet handlar framför allt om att fylla sjukhuset med basmaterial som till exempel sängar och förbrukningsmaterial. Utöver det har ett projekt med att leverera operationsbord, vilka Lunds sjukhus har donerat, också kunnat påbörjas. För att få operationsborden på plats ordentligt på sjukhuset har Human Bridge tekniker varit med vid installationen. Under besöket på sjukhuset monterades hela tretton stycken operationsbord som kommer underlätta enormt i vårdarbetet.


18
maj

Förlossningspaket i Tanzania

18 maj, 2017

Human Bridge har i samarbete med organisationen Hope for Children i Tanzania levererat förlossningskit till masaibyar för att skapa förutsättningar för en säkrare vård genom kunskap och redskap.

I ett samarbete mellan Human Bridge och organisationen Hope for Children  har  en utbildning om säkrare förlossningar bidragit till ökade kunskaper vid förlossningar utanför kliniker i masaibyar runt om i Tanzania. Human Bridge har i projektet bistått med material i form av förlossningskit bestående av instrument som anses vara standard vid en förlossning i Sverige. Utbildningen om förlossningstekniker, som Hope for Children håller i, innehåller både teoretiska och praktiska moment för att låta byborna få med sig så mycket kunskap som möjligt inför framtida förlossningar. Det handlar om att  lära ut tekniker för hur instrumenten ska användas vid en akut förlossningssituation.


09
maj

Volontärer gör skillnad

9 maj, 2017

Hos Human Bridge arbetar ungefär 150 volontärer som är med och skapar möjligheter för att utföra insatser i länder runt om i världen. Utan dessa eldsjälar hade det inte varit möjligt att utföra biståndsinsatser i så pass stor omfattning. Några av volontärerna är (fr. v.) Elisabet Englund, Berith Andersson och Siv Emanuelsson som arbetar med att sortera textilier på Human Bridge huvuddepå i Holsbybrunn.

-Vi arbetar alla här med att gå igenom och sortera kläder för bistånd och har hållit på i ett antal år nu. Bland annat packar vi babypaket som skickas med i sjukvårdssändningar till kvinnor runt om i världen. Vi kommer alltid på onsdagar och det känns så härligt att få vara med och hjälpa till. Sen har vi också väldigt roligt tillsammans.


05
maj

”Ett av våra mest populära jobb”

5 maj, 2017

 

-Mitt namn är Gunilla Fransson och jag är VD på Novare Peritos. Vi arbetar med att få ut unga människor med funktionsvariationer på arbetsmarknaden och Human Bridge är en samarbetspartners och ett av våra viktigaste uppdrag. Samarbetet startade för ungefär ett år sedan då vi fick i uppdrag att helt själva hantera en del av körningarna vid tömning av klädboxar och vi har eget ansvar för två rundor med två bilar. Arbetet på Human Bridge passar våra kandidater då det skapar en trygg bas för våra ungdomar att starta jobbet från en fast punkt. Vi tycker att samarbetet fungerar mycket bra och vi upplever att det finns en god samsyn om ledarskap, människors värde och förmåga. Våra ungdomar trivs fantastiskt bra i Human Bridge team och det är helt klart ett av våra mest populära jobb.