en
human bridge

28
aug

Veckans containrar

28 augusti, 2015

Veckans sändningar

Veckans två containrar har gått till Irak med kläder och handikapphjälpmedel, och till Etiopien med ett 70-tal sjukhussängar, madrasser och filtar.


21
aug

De sprider liv och ljus bland Bukarests gatubarn

21 augusti, 2015

Sedan 1995 har organisationen Liv och Ljus, Rumänien, arbetat för de barn som lever på Bukarests gator. Deras arbete är indelat i tre områden: prevention, integration och reintegration.

Prevention
I det förebyggande arbetet handlar det om att ge stöd åt familjer som lever under svåra förhållanden och ge dem den hjälp de behöver för att klara tillvaron och inte behöva splittras.

För de barn där det gått så långt att de hamnat på gatan erbjuder Liv och Ljus ett så kallat akutcenter dit barnen får komma för ett mål mat och kläder.

Reintegration
Målet med Liv och Ljus verksamhet är att barnen som lever på gatan i första hand ska kunna återförenas med sina biologiska familjer eller släktingar, eller få bli del av en fosterfamilj. Vid en återförening får familjen stöttning i att kunna leva tillsammans och i att kunna leva ett självständigt liv. I de fall där en återförening inte är möjlig finns får barnen bo på Liv och Ljus center där de får del av allt som ett hem innebär.

Integration
När barnen på centret blir 18 år får de flytta till en annan byggnad där de får stöttning i att leva ett mer självständigt liv innan det är dags att lämna centret och integreras i samhället. Många av dessa ungdomar är 18 år på pappret, men kanske inte mer än 14 år i sättet att vara. Allt på grund av den historia de bär på. Därför behöver de extra stöttning för att kunna förbereda sig inför framtiden.

Organisationen har nyligen startat en liknande verksamhet i grannlandet Moldavien där 40 % av alla barn inte har möjlighet att gå i skolan på grund av att de saknar kläder och mat.

Human Bridge levererar kläder, sjukvårdsmaterial och handikapphjälpmedel till Liv och Ljus. Under förra året gick tre leveranser till organisationen, därutöver tog Liv och Ljus emot och delade ut drygt 5 000 julklappar från Aktion Julklappen och är en av mottagarna även i årets kampanj.

Florin Ianovici, generaldirektör för organisationen, och Dan Porut, biträdande direktör, har den här veckan varit i Sverige för att besöka sina två svenska samarbetspartners – Human Bridge och Läkarmissionen. Besöket på huvudlagret i Holsbybrunn fick dem att förundras över att det ligger så mycket mänskligt arbete bakom varje sändning och tacksamheten för den hjälp som utgår till Liv och Ljus blev ännu större.

DSC00603


18
aug

Stadium utökar samarbete med Human Bridge

18 augusti, 2015

260 ton sportprodukter till behövande ska dubblas – Stadium ökar satsningen på insamlingsprojektet re:activate där Human Bridge förmedlar det som samlas in till olika mottagare och projekt världen över.

Läs mer om Stadiums satsning här.


14
aug

Veckans containrar till Gondar

14 augusti, 2015

Veckans sändningar

Sändningarna med sjukvårdsmaterial till mottagare världen över är nu i full gång igen. Den här veckan går två containrar till Gondar, Etiopien, där arbetet pågår med att utrusta det nybyggda sjukhuset med allt som kan tänkas behöva för att kunna ge vård åt människor i Amhararegionen.


05
aug

Första året med teknikerutbildning i Etiopien

5 augusti, 2015

SONY DSC

Nöjda studenter och anmärkningsvärt bra resultat. Det blev ett lyckat första år på Human Bridge BioMedical College i Debre Markos, Etiopien.

Den treåriga utbildningen av sjukhustekniker, den första i sitt slag i landet, har nu varit igång i drygt ett år. Utbildningen är så efterfrågad att hälsoministeriet genom ett unikt samarbete betalar studierna för en treårig utbildning för 600 studenter. Vid årsskiftet höll staten i examinationer där 144 av 145 förstanivåstudenter blev godkända och kunde påbörja nästa nivå. Examinationerna bestod av praktiska prov som skulle genomföras under fyra timmar.

Det finns även 32 studenter som snart avslutar andra nivån på utbildningen. Några av dessa har ett stipendie som täcker utbildningen, andra bekostar den själva.

Nöjda studenter
Studenterna är självfallet nöjda med att ha uppnått så goda resultat. Den stora utmaningen för skolan är att hitta kvalificerade lärare till en utbildning som tidigare inte getts i landet. Det är ont om kompetenta lärare, varför utländska gästföreläsare bidrar till undervisningen.