en
human bridge

23
jul

Material fördelat på Filippinerna

23 juli, 2014

Kollage

Förnödenheterna i den senaste containern från Human Bridge till Star of Hope Philippines är nu fördelade och materialet har nått de olika mottagarna. Sjukhus, kliniker och vårdcentraler i Ormoc City och närliggande städer fick del av sjukvårdsutrustningen och de tält som levererats gick till byar runt omkring.

Foto: Star of Hope Philippines