en
human bridge

17
jan

Miljöeffektivare hantering av textilier

17 januari, 2014

PRESSMEDDELANDE FRÅN RETURTEX, VETLANDA 140117

I Sverige är vi generellt sett bra på återvinning. På textilsidan ligger vi i dag dock långt efter flera länder i Europa. Utöver den förhållandevis lilla mängd som samlats in för återanvändning av kläder, främst av ideella krafter, har textilierna i Sverige gått till förbränning. Omkring 80 procent av textilierna har inte återanvänts vilket innebär att ca 100 000 ton per år bränns upp.

Ur miljöperspektiv är det ett stort resursslöseri att textilavfall inte särskiljs från brännbart. Frågan har aktualiserats i Nordiska Ministerrådet som initierat en förändring av hanteringen. Detta arbete leds av Nordiska Avfallsgruppen som satt upp mål där textilier inte längre ska gå till förbränning utan bli en egen kategori för att nyttja dessa resurser på ett bättre sätt.

System för separerade textilier har inte utvecklats i Sverige utan dessa har lagts i brännbart. Textilier är egentligen inget bra bränsle utan orsakar snarare krångel vid förbränning. För att skapa ett bra flöde för alla typer av textilier har ReturTex etablerats. Bolagets inriktning är att erbjuda helhetslösningar som hanterar både kläder lämnade för återanvändning och textilier från avfall för återvinning. När sortering av de begagnade textilierna är klar går max 5 % till bränning och den stora mängden kan återanvändas eller gå till återvinning i olika former. I dag finns effektiva system för fiberåtervinning eller att använda textilier som råvara i andra typer av produkter. Minst miljöpåverkan uppstår naturligtvis vid återanvändning. Den insamling av kläder, för återanvändning med biståndsinriktning, som ideella organisationer i dag gör är därför utmärkt
också ur miljösynpunkt.

För att rätt utnyttja resurserna i begagnade textiler krävs en omfattande sortering på omkring 300 olika fraktioner. I dag finns inte den typ av sorteringsanläggningar i Norden. ReturTex arbetar för att textilierna ska kunna hanteras i Sverige i en professionell sorteringsanläggning med certifierad verksamhet. För att detta ska vara möjligt krävs ökade volymer av uppsamlade textilier tillsammans med den insamling av kläder som genomförs av ideella krafter. Inriktningen för ReturTex är att bygga upp en sorteringsanläggning i Sverige. För att genomföra detta eftersträvar ReturTex olika former av samarbete med berörda myndigheter, kommuner, avfallsbolag samt ideella insamlare av kläder. Innan en sorteringsanläggning byggts upp i Sverige utförs sorteringen av de textilvolymer ReturTex hanterar i certifierade anläggningar i Västeuropa. På detta sätt kan ReturTex redan nu erbjuda en hantering enligt moderna miljökrav av samtliga typer av textilier.

– Det är egentligen förvånande att Sverige som är så miljömedvetet och duktigt på annan returhantering inte tagit till vara textilierna. Textilproduktionen och odling av exempelvis bomull kräver enorma mängder vatten. Vid odling av ett kilo bomull kan upp till 29 000 liter vatten behövas, till det kommer sedan ännu mer i produktionen. Detta tyvärr ofta i länder med dålig tillgång på dricksvatten, säger Klaus Rosinski som leder den operativa verksamheten i ReturTex.

Bakom ReturTex AB står holländska Boer Group och svenska Human Bridge. I Boer Group finns en gedigen kunskap och erfarenhet om hantering och sortering av textilier. I de sorteringsanläggningar som företaget har på flera ställen i Västeuropa hanteras mycket stora volymer. Human Bridge är en ideell verksamhet med lång erfarenhet av insamling av textilier. De fastighetsnära formerna utgör nu en ökande andel. Nyligen har också samarbeten inletts på återvinningscentraler med avskild uppsamling av textilier som tidigare hamnat i brännbart.

– En stor del vid sortering av textilier kan återanvändas. Detta är inte bara bäst ur miljöperspektiv utan också till hjälp för många människor. Enligt vedertagen bedömning använder 70 procent av världens befolkning begagnade textilier. Oberoende om kläderna samlas in för att användas som bistånd eller sorteras ut för att säljas på olika marknader är det till hjälp för många människor, säger Robert Bergman från Human Bridge och styrelseledamot i ReturTex.

www.returtex.se

Kontakter och förfrågan via mail till: info@returtex.se
Mer information genom Klaus Rosinski 070-937 33 13 och Robert Bergman 070 937 33 10

___________________________________________________________________________________________________________________

RETURTEX AB                                                  BOX 1, 570 15 HOLSBYBRUNN, SVERIGE


14
jan

Flyktingarna i CAR behöver hjälp

14 januari, 2014

I helgen tvingades den muslimske presidenten i Centralafrikanska republiken (CAR) att avgå och detta har inneburit än mer våld i landet. Human Bridges kontakt i CAR, Roland Mararv, skriver: ”Var finns lösning på ett slut på denna våldsspiral? Just nu syns ingen sådan, hatet mellan dessa grupper har på bara några månader blivit avgrundsdjupt, detta mellan människor som alltid bott tillsammans med för det mesta mycket god grannsämja.”

550 000 av huvudstadens invånare är nu på flykt i staden. Deras hem har plundrats och de uppehåller sig i provisoriska flyktingläger. Genom familjen Mararv får många av dem hjälp med förnödenheter som gör att de klarar dagen. En säck med 50 kg ris kostar ca 350 kr och ett myggnät ca 35 kr. ”Det är ändå så att skillnaden mellan att inget ha eller att ha så pass att man kan se upp och framåt, gör en stor skillnad för många”, skriver Roland Mararv.

Hjälp oss att förse människor på flykt i CAR med förnödenheter.
Sätt in din gåva på bankgironummer: 188-0772 och märk din insättning med ”Flyktingar CAR”.

Tack!


03
jan

Ekonomiskt stöd till CAR

3 januari, 2014

Människor är flyktingar i sitt eget land, skolor är stängda och hjälpinsatser försvåras av att många människor gömmer sig i otillgängliga områden. Veckan innan jul ökade våldet i Centralafrikanska republiken (CAR) ytterligare.

Flera grannländer runt omkring CAR har sedan kolonialtiden upplevt tillväxt och fungerat som stabila regimer, men i CAR har människorna levt under korruption och landet har blivit ett av Afrikas fattigaste. Sedan december 2012 har konflikten mellan kristna och muslimer trappats upp och iI december 2012 eskalerade konflikten och våldet trappades upp. Den 24 mars i år tog rebellalliansen Seleca över makten och upplöste parlamentet och regeringen. Idag är 1 miljon människor interna flyktingar i landet och en halv miljon har flytt till Kongo.  mars förra året störtade rebellrörelsen Seleka landets president, Bozizé.

Mer än 300 000 av huvudstaden Banguis 800 000 invånare är på flykt inom staden och den största dödsorsaken bland dem är malaria i samband med undernäring. Human Bridge har under många år samarbetat med organisationer i CAR och våra samarbetspartners på plats gör det möjligt med fortsatta insatser. Just nu är fokus på att bidra med en summa pengar till förnödenheter som mat och myggnät åt flyktingar i huvudstaden. Vi vet att även vår samarbetspartner Läkarmissionen kommer att gå in och stötta ekonomiskt.

En container med sjukvårdsmaterial lämnade även Holsbybrunn innan jul och är på väg till ett sjukhus i Gamboula, en stad 30 mil väster om huvudstaden Bangui. Så fort läget tillåter kommer ytterligare container att gå iväg till landet. Då med utrustning till kliniker där läkarna själva får ge sig ut till människor som inte vågar ta sig till sjukhusen i rädsla för rebellerna.